Minimering av växtskyddsmedlens miljörisker i nordliga förhållanden

 

PesticideLife

Vad är integrerat växtskydd? Hur kan man tillämpa det på finska spannmålsgårdar? Vi söker svar till dessa frågor i fyraåriga projektet PesticideLife, som startade i början av året 2010. Bekanta dig med projektet genom att klicka här.