Regnmängderna överstiger 100 mm i november månad på stora delar av Sällskapets område.

 

Speciellt under november månads näst sista vecka föll det rikligt med regn, – på många håll över 70 mm. Totalt har det under november månad fallit t.om. över 100 mm och tyvärr syns det som gulnande höstsädsbroddar speciellt på planare lerjordar.

Lerjordarna har tyvärr slammat till en hel del och på många håll har vatten blivit att stå kvar i svackorna.

Vi får verkligen hoppas på att vädret slår om så att vi först får en period med torrt väder som sedan följs av en vinter med ordentlig tjäle så att strukturen får en chans att repa sig.

Denna sida är uppdaterad den 1.12.2020 av Jan Grönholm, NSL