Nu kan man hitta gulrost i höstvete åtminstone i västra Nyland. I dag påträffades i Tenala gulrost rätt allmänt utbrett i fält med sorten Norin. Norin hör i svenska jämförelser till de mera mottagliga sorterna för sjukdomen.

Gulrost är en lömsk sjukdom eftersom den är vindburen och smittar därmed hela veteplantan på en gång. Man kan alltså INTE i lugn och ro följa med hur gulrosten sakta klättrar uppåt i beståndet efterhand till skillnad från t.ex. mjöldagg!

Angreppet av gulrost kan sprida sig mycket snabbt i beståndet och på en vecka kan skadorna vara hotande!

Angreppen syns som prydliga rader av gula-orangegula rader av sporsamlingar mellan vetets bladnerver. Obs! vänd på bladet om du hittar en långt utdragen gulbrun missfärgning på vetebladet, – ofta syns sporsamlingarna bara på bladets ena sida. Från gulrostens sporsamlingar lossnar i allmänhet inte färg på fingrarna vid beröring, – till skillnad från t.ex. brunrost.

Gå alltså ut och kolla i dina höstvetefält NU och om du hittar gulrost så skall du bekämpa med mot gulrost effektiva medel snarast. Dessutom ökar angreppet ofta ännu någon dag efter bekämpningen eftersom sjukdomen spritt sig vidare i planta mera än vad som genast syns!

Denna sida är uppdaterad den 2.6.2021 av Jan Grönholm, NSL