21.11.2023 – Nyländsk Bondedag

                 Nylands Svenska Lantbrukssällskaps Årsmöte

hålles i anslutning till den Nyländska Bondedagen tisdagen den 21 november 2023 kl. 9.30 i Saga Congress Center  i Vanda. Adressen är Mårtensbyvägen 48, 01720 Vanda och ligger strax söder om ringväg III samt öster om Vichtisvägen.

Program:

  • Hälsningsord, Lantbrukssällskapets ordförande Mikael Jern
  • Stadgeenliga förhandlingar
  • Prisutdelning
  • Föredrag ”Försörjningsberedskap och beredskap inom lantbruket”, Markus Lassheikki, direktör för strategi och      försörjningsberedskap MTK

SLC Nyland håller sitt höstmöte kl. 13.00 på samma plats

Från och med kl. 8.30 serveras morgonmål och kl 12.00 lunch. SLC Nyland och NSL står för trakteringen.

Välkommen till Nyländsk Bondedag!

Styrelsen