Smågruppsträffar om generationsväxling i Vanda, mars-april

Välkommen på projektet Greppa generationsskiftets träffar i smågrupper i mars-april på Backas gård i Vanda. Smågruppen samlas till tre träffar med olika teman om generationsväxlingens många faser. Genom att träffa andra jordbrukare som funderar på generationsväxling får deltagarna utbyta erfarenheter och tankar inför generationsskiftet.

Träff 1: 25.3.2024 kl. 18.00–20.00
Presentation av deltagarna och gårdarna, stresshantering samt diskussion om mentorskap bland jordbrukare

Medverkande: projektledare Annika Grannas, Greppa generationsskiftet, samt Pia Franzén och Susann Rabb, Ta hand om bonden-projektet

Träff 2: 3.4.2024 kl. 18.00–20.00
Hållbar relation, lika viktigt som hållbar produktion? Par-, syskon- och föräldrarelationer berörs vid generationsväxlingar. Skilsmässor och nyfamiljer påverkar jordbrukaren på många sätt.

Medverkande: familjeterapeut Maria Sundblom Lindberg, Pia Franzén, Ta hand om bonden-projektet, och projektledare Annika Grannas, Greppa generationsskiftet

Träff 3: 16.4.2024 kl. 18.00–20.00
Juridik, papprena i skick samt Anna och Markus Johansson som berättar om sin generationsväxling.
Kartläggning av intresse för mentorskap.
Medverkande: jurist Mikaela Strömberg-Schalin, NSL, lantbrukspolitisk sakkunnig Christo­ffer Ingo, SLC samt Pia Franzén, Ta hand om bonden-projektet och projektledare Annika Grannas, Greppa generationsskiftet

Varje trä­ff inleds med ka­ffe och smått ätbart. Träffarna är avgiftsfria.

Smågruppsträffarna har plats för max tolv deltagare, platserna fylls i anmälningsordning. Deltar flera personer från samma gård så behöver alla deltagare anmäla sig.

Träffarna riktar sig i första hand till nyländska jordbrukare, men jordbrukare från alla regioner är välkomna. Alla träffar hålls på Backas gård, Övitsbölevägen 28, 01510 Vanda. Endast deltagande på plats.

Förlängd anmälningstid: Anmäl dig senast 13.3!
Anmäl dig via Lyyti

Träffarna ordnas i samarbete med Ta hand om bonden-projektet. Greppa generationsskiftet-projektet finansieras till 38 % av EU och förverkligas i samarbete mellan SLF, SLC och NSL.