Grundkurs i ekologisk odling

 
Laddar Karta...

Datum/Tid
Datum - 05.03.2015 - 06.03.2015
Hela dagen

Plats
Västankvarn

Kategori Inga Kategorier


Nylands Svenska Lantbrukssällskap ordnar grundkurs i ekologisk odling i mars 2015 på Västankvarn Gård i Ingå.

I villkoren för den nya ekoförbindelsen som kan sökas våren 2015 ingår precis som tidigare utbildningskravet – 5 dagars ekogrundkurs.
Nytt är, att för den som söker om en alldeles ny ekohusdjursförbindelse skall därtill ha genomgått minst 2 dagar ekohusdjursutbildning. Kravet gäller inte befintliga ekohusdjursgårdar utan endast nya fr.o.m. 2015. Vad som räknas som en ekohusdjursutbildning eller hur, när och på vilket sätt en sådan kommer att arrangeras är ännu öppet. Eventuellt ordnas svenskspråkiga ekodjurdagar tillsammans med Österbotten, som videokonferens eller närstudietillfälle.
.
Utbildningskravet gäller jordbrukare som lägger om till ekologisk produktion och ansöker om ekoförbindelse 2015 samt ekogårdar som gör en generationsväxling och nya odlaren saknar ekogrundkursintyg.
(Utbildningskravet kan också uppfyllas med ekokurser som man genomgått under sin jordbrukarutbildning vid andra stadiet eller yrkeshögskola.)

Klöver

Vi har nu slagit fast datum för ekogrundkurserna i Nyland.

De ordnas på Västankvarn Gård i Ingå torsdag och fredag 5-6.3. och 19-20.3. samt en exkursionsdag i april (datum och besöksmål diskuteras med deltagarna på kursen).

Föreläsare på kursen: NSLs ekorådgivare Torbjörn Lönnfors och Micaela Ström. Under kursen får vi även besök av Beata Meinander (överinspektör och sektionschef, ekokontroll på Evira) samt Essi Parviainen (inköpschef av ekologiskt spannmål  på Hankkija Oy).

Pris: 65 €/kursdag (+ moms 24%). Lunch till självkostnadspris. Vi bjuder på kaffe och tilltugg.

Anmälan och förfrågningar till: Micaela ström, micaela.strom@nsl.fi eller 044-380 7771

Sista anmälningsdag: 27.2. Ange namn, tfn, adress samt även gärna produktionsinriktning (djur/växt/trädgård…) vid anmälan