Grundkurs i ekologisk odling

 
Laddar Karta...

Datum/Tid
Datum - 27.02.2020 - 30.04.2020
09:00 - 15:30

Plats
Västankvarn

Kategori Inga Kategorier


Nylands Svenska Lantbrukssällskap ordnar grundkurs i ekologisk odling i mars 2020 på Västankvarn Gård i Ingå.

Grundkurs i ekologisk växtodling (omfattar 5 dagar)

Målgrupp:

1) Jordbrukare som börjar med ekologisk odling och söker förbindelse för ekologisk produktion, samt etablerade ekogårdar som genomgår generationsväxling (ekoförbindelsen förutsätter minst fem dagars utbildning).

2) Jordbrukare som önskar veta mer om näringshushållning och olika alternativa gödslings- och växtskyddsmetoder.

 

Kursdagar: to-fre 27-28.2. & 12-13.3. kl. 9:00-15:30, samt en exkursionsdag i april.

Plats: Västankvarn Gård, Västankvarnvägen 413 Ingå

 

Pris: 70 € (+ moms 24%) /person/kursdag. Kaffeservering ingår, lunch på egen bekostnad.

Anmälan till micaela.strom@nsl.fi eller tfn 044-380 7771 så fort som möjligt, senast 16.2.2020.
Kursen arrangeras om tillräckligt många deltagare anmäler sig. Mer info på: www.nsl.fi    

Grundkurs i ekologisk HUSDJURSHÅLLNING (2 dagar som förutsätts vid ansökan om ekohusdjursförbindelse) ordnas i april på samma plats. Kursen arrangeras endast om det blir tillräckligt många deltagare. Intresseanmälan till Micaela, så fort som möjligt!

Grundkurs i ekologisk odling: Kursprogram Västankvarn 2020   
Dag 1) To 27.2. Torbjörn Lönnfors, NSL (/Micaela Ström, NSL)/                      
9.00 -10:30 Öppning och förväntningar för kursen
10.30 -12.00 Grunderna för ekologisk odling
12.00 -13.00 Lunch
13.00 -15.30 Avtal och avtalsvillkor – omläggning till ekologisk produktion. Ekoutsäde, krav och tillgång.
   
Dag 2) Fre 28.2. Torbjörn Lönnfors/Susann Ränneri, Luomuliitto
9.00 -12:00 Växtföljd, spaddiagnos, markens bördighet
12.00 -13-00 Lunch
13.00 -14.30 Gödsling, biologisk kvävefixering
  Gröngödsling i ekologisk odling
14:30-15:30 Susann Ränneri, Luomuliitto
   
Dag 3) To 12.3. Micaela Ström/ Esme Manns-Metso & Virpi Aspelin-Nieminen, NTM-centralen
9.00 -10.30 Växtskydd i ekoproduktion. Bekämpning frö- och rotogräs
  Maskin- och bearbetningsteknik (fortsätter med Boris på fredag)
10:30-12:00 Esme Manns-Metso; kontrollsystemet för ekologisk produktion, ersättning för ekologisk produktion. Diskussion och frågor.
12.00 -13.00 Lunch
13.00 -15.30 Växtsjukdomar mm (odling av proteingrödor)
   
Dag 4) Fre 13.3. Micaela Ström/Boris Lindgård, BT-Agro
9.00 -12:00 Spannmålsodling, förädling, lönsamhet och marknadsföring
12.00 -13.00 Lunch
13.00 -14.00 Grunder i ekohusdjur och -trädgård
  EkoNu!/ Ekosortförsök/ Råd2020…
14:00-15:30(16:00) Boris Lindgård, BT-Agro
  Avslutning av kursen
   
Dag 5 (Micaela) Studieresa i april (gårdsbesök, vidareförädling), datum och besöksmål diskuteras med deltagarna på kursen!
*Vi förbehåller oss rätten till att göra ändringar i programmet