Grundkurs i ekologisk odling

 
Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Datum - 02.02.2021 - 23.02.2021
09:00 - 15:30

Kategori Inga Kategorier


Grundkurs i ekologisk odling 2021

Grundkurs i ekologisk växtodling (omfattar 5 dagar)

Målgrupp
1) Jordbrukare som ska börja med ekologisk odling (växt och djur) och söker förbindelsen
för ekologisk produktion. Förbindelsen förutsätter minst fem dagars utbildning innan
den söks.

2) Ekogårdar som gör generationsväxling och den nya odlaren saknar intyg från
ekogrundkursen.

3) Jordbrukare som önskar veta mer om näringshushållning och olika alternativa gödslingsoch
växtskyddsmetoder.

Tidpunkt
2.-3.2., 9.2., 17.2 och 23.2.2021. Totalt 5 dagar, dagligen kl. 9.00–15.30.
Kursen arrangeras om tillräckligt många deltagare anmäler sig.

Plats
Distans via Microsoft Teams. Efter kursanmälan får man en mötesinbjudan per e-post och
via en länk ansluter man till kursen.

Kursavgift
80 €/kursdag + moms.
Anmälan
Sker elektroniskt på www.eduya.fi , senast den 29.1.2021.

Tilläggsinformation:

Ekorådgivare Micaela Ström
Nylands Svenska Lantbrukssällskap
tfn 044 380 77 71
micaela.strom@nsl.