Grundkurs i ekologisk odling

 
Laddar Karta...

Datum/Tid
Datum - 08.03.2018 - 09.03.2018
Hela dagen

Plats
Västankvarn

Kategori Inga Kategorier


Nylands Svenska Lantbrukssällskap ordnar grundkurs i ekologisk odling i mars 2018 på Västankvarn Gård i Ingå.

Grundkurs i ekologisk växtodling (omfattar 5 dagar)

Tid: To-fre 8-9.3. & 22-23.3. kl. 9:00-15:00, samt en exkursionsdag i april.
Plats: Västankvarn Gård, Västankvarnvägen 413 Ingå
Föreläsare: NSLs ekorådgivare Torbjörn Lönnfors & Micaela Ström, NTM-centralen m.fl.
Pris: 70 € (+ moms 24%)/person/kursdag. Kaffeservering ingår, lunch på egen bekostnad.

Anmälan till: micaela.strom@nsl.fi eller tfn 044-380 7771 senast 1.3, ange namn, tfn, adress samt produktionsinriktning vid anmälan.

Målgrupp:

1) Jordbrukare som börjar med ekologisk odling och söker förbindelsen om ekologisk produktion (vilken bertättigar till ekostöd) samt ekogårdar som genomgår en generationsväxling där övertagaren ska uppfylla utbildningskravet. Ekoförbindelsen förutsätter minst fem dagars utbildning innan den söks och kan beviljas.

2) Jordbrukare som önskar veta mer om näringshushållning och olika alternativa gödslings- och växtskyddsmetoder.

Obs! Endast denna ekogrundkurs ordnas på svenska i Nyland inför växtsäsongen 2018. Ingen svenskspråkig kurs ordnas i Åboland.

EKOHUSDJURKURS (2 dagar som förutsätts vid ansökan om ekohusdjursförbindelse) ordnas i Nyland på svenska endast om tillräckligt stort intresse finns. Intresseanmälan till Micaela, så fort som möjligt.

Grundkurs i ekologisk odling: Kursprogram Västankvarn 2018

Dag 1) To 8.3. Torbjörn Lönnfors, NSL (/Micaela Ström, NSL)
9.00 -9.30 Öppning och förväntningar för kursen
9.30 -12.00 Grunderna för ekologisk odling – principer och historia
12.00 -13.00 Lunch
13.00 -15.30 Avtal och avtalsvillkor – omläggning till ekologisk produktion. Ekoutsäde, krav och tillgång.
   
Dag 2) Fre 9.3. Torbjörn Lönnfors
9.00 -12:00 Växtföljd, spaddiagnos, markens bördighet
12.00 -13-00 Lunch
13.00 -15.30 Gödsling, biologisk kvävefixering och gröngödsling i ekologisk odling.
   
Dag 3) To 22.3. Micaela Ström/Esme Manns-Metso & Virpi Aspelin-Nieminen, NTM-centralen
9.00 -10.30 Växtskydd i ekoproduktion. Bekämpning frö- och rotogräs. Maskin- och bearbetningsteknik (fortsättning på fredag med Boris)
10:30-12:00 Esme Manns-Metso; kontrollsystemet för ekologisk produktion, ersättning för ekologisk produktion. Diskussion och frågor.
12.00 -13.00 Lunch
13.00 -15.30 Växtsjukdomar mm (odling av proteingrödor)
   
Dag 4) Fre 23.3. Micaela Ström/Boris Lindgård, BT-Agro
9.00 -12:00 Spannmålsodling, förädling, lönsamhet och marknadsföring
12.00 -13.00 Lunch
13.00 -14.00 Grunder i ekohusdjur och -trädgård. EkoNu!/ Ekosortförsök/ Råd2020…
14:00-15:30 Boris Lindgård, BT-Agro
15:30-16:00 Avslutning av kursen
   
Dag 5 (Micaela) Studieresa i april (gårdsbesök, vidareförädling), datum och besöksmål diskuteras med deltagarna på kursen!