Grundkurs i ekologisk odling

 
Laddar Karta...

Datum/Tid
Datum - 07.03.2019 - 15.03.2019
09:00 - 15:30

Plats
Västankvarn

Kategori Inga Kategorier


Nylands Svenska Lantbrukssällskap ordnar grundkurs i ekologisk odling i mars 2019 på Västankvarn Gård i Ingå.

Grundkurs i ekologisk växtodling (omfattar 5 dagar)

 

Målgrupp:     1) Jordbrukare som börjar med ekologisk odling och söker förbindelse för ekologisk produktion, samt etablerade ekogårdar som genomgår generationsväxling (ekoförbindelsen förutsätter minst fem dagars utbildning).

2) Jordbrukare som önskar veta mer om näringshushållning och olika alternativa gödslings- och växtskyddsmetoder.

 

Kursdagar: to-fre 7-8.3. & 14-15.3. kl. 9:00-15:30, samt en exkursionsdag i april.

Plats: Västankvarn Gård, Västankvarnvägen 413 Ingå

 

Pris: 70 € (+ moms 24%) /person/kursdag. Kaffeservering ingår, lunch på egen bekostnad.

Anmälan till micaela.strom@nsl.fi eller tfn 044-380 7771 så fort som möjligt, senast 3.3.2019.
Kursen arrangeras om tillräckligt många deltagare anmäler sig. Mer info på: www.nsl.fi    

Grundkurs i ekologisk odling: Kursprogram Västankvarn 2019  
   
Dag 1) To 7.3. Torbjörn Lönnfors, NSL (/Micaela Ström, NSL)/  Esme Manns-Metso & Virpi Aspelin-Nieminen, NTM-centralen
9.00 -10:30 Öppning och förväntningar för kursen, grunderna för ekologisk odling
10.30 -12.00 Esme Manns-Metso; kontrollsystemet för ekologisk produktion, ersättning för ekologisk produktion. Diskussion och frågor.
12.00 -13.00 Lunch
13.00 -15.30 Avtal och avtalsvillkor – omläggning till ekologisk produktion. Ekoutsäde, krav och tillgång.
   
Dag 2) Fre 8.3. Torbjörn Lönnfors/Susann Ränneri, Luomuliitto
9.00 -12:00 Växtföljd, spaddiagnos, markens bördighet
12.00 -13-00 Lunch
13.00 -15.00 Gödsling, biologisk kvävefixering
15:00-15:30 Susann Ränneri, Luomuliitto
   
Dag 3) To 14.3. Micaela Ström
9.00 -10.30 Gröngödsling i ekologisk odling.
10:30-12:00 Växtskydd i ekoproduktion. Bekämpning frö- och rotogräs
  Maskin- och bearbetningsteknik
12.00 -13.00 Lunch
13.00 -15.30 Växtsjukdomar mm (odling av proteingrödor)
   
Dag 4) Fre 15.3. Micaela Ström/Boris Lindgård, BT-Agro
9.00 -12:00 Spannmålsodling, förädling, lönsamhet och marknadsföring
12.00 -13.00 Lunch
13.00 -14.00 Grunder i ekohusdjur och -trädgård
  EkoNu!/ Ekosortförsök/ Råd2020…
14:00-15:30 Boris Lindgård, BT-Agro
  Avslutning av kursen
   
Dag 5 (Micaela) Studieresa i april (gårdsbesök, vidareförädling), datum och besöksmål diskuteras med deltagarna på kursen!