NSL

Nylands Svenska Lantbrukssällskap -  i ett nötskal                   

Vår verksamhetsidé är: ”Att ge råd och service till nytta för företagare på landsbygden”

Verksamheten i praktiken

Nylands Svenska Lantbrukssällskap ger rådgivning och service, på svenska, i lantbruksfrågor vid sydkusten från Hangö i väster till Pyttis i öster.

Vårt kontor ligger i Helsingfors men regionala rådgivare verkar på hela området. På gården Västankvarn i Ingå bedriver vi försöksverksamhet som arrendator.

Vårt mål är att erbjuda service och råd i frågor som är viktiga för den nyländska lantbrukaren!

Våra tyngdpunktsområden är växtodling (såväl konventionell som ekologisk), mjölkproduktion, hela gårdens driftsekonomi och dess ekonomiska styrning samt försöksverksamhet inom växtodling

Verksamhetens värden

- politiskt och kommersiellt obunden
- förtroende hos kunderna
- nära kontakt med kunderna
- lokal förankring
- bred kompetens
- kontinuitet i verksamheten
- dynamisk verksamhet

Strategiska mål

- Att bibehålla en ställning som ledande rådgivare för lant­bruks­före­tagare inom sitt verksamhetsområde.
- Att fungera som innovatör av ny, på forskning och försök baserad kunskap inom landsbygdens näringar.
- Att vara en obunden och framåtrik­tad kun­skaps­organisa­tion.
- Att ha en kunnig och motiverad personal.
- Att bedriva effektivt samarbete med medlemsföreningar, media och närstående intressegrupper samt att delta i det riksomfattande ProAgria samarbetet.
- Att bibehålla en stabil ekonomisk grund för fort­satt utveckling av verksamheten.

Ring oss i frågor som berör Din strävan att utveckla gården!

NSLpersonal