NSL

Nylands Svenska Lantbrukssällskap –  i ett nötskal                   

Vår verksamhetsidé är: ”Att ge råd och service till nytta för företagare på landsbygden”

Verksamheten i praktiken

Nylands Svenska Lantbrukssällskap ger rådgivning och service, på svenska, i lantbruksfrågor vid sydkusten från Hangö i väster till Pyttis i öster.

Vårt kontor ligger i Helsingfors men regionala rådgivare verkar på hela området. På gården Västankvarn i Ingå bedriver vi försöksverksamhet som arrendator.

Vårt mål är att erbjuda service och råd i frågor som är viktiga för den nyländska lantbrukaren!

Våra tyngdpunktsområden är växtodling (såväl konventionell som ekologisk), mjölkproduktion, hela gårdens driftsekonomi och dess ekonomiska styrning samt försöksverksamhet inom växtodling

Verksamhetens värden

– politiskt och kommersiellt obunden
– förtroende hos kunderna
– nära kontakt med kunderna
– lokal förankring
– bred kompetens
– kontinuitet i verksamheten
– dynamisk verksamhet

Strategiska mål

– Att bibehålla en ställning som ledande rådgivare för lant­bruks­före­tagare inom sitt verksamhetsområde.
– Att fungera som innovatör av ny, på forskning och försök baserad kunskap inom landsbygdens näringar.
– Att vara en obunden och framåtrik­tad kun­skaps­organisa­tion.
– Att ha en kunnig och motiverad personal.
– Att bedriva effektivt samarbete med medlemsföreningar, media och närstående intressegrupper samt att delta i det riksomfattande ProAgria samarbetet.
– Att bibehålla en stabil ekonomisk grund för fort­satt utveckling av verksamheten.

Ring oss i frågor som berör Din strävan att utveckla gården!

NSLpersonal