Sällskapets organisation

Historia

Nylands Svenska Lantbrukssällskap är en registrerad förening grundad år 1856 under dåvarande namnet Nylands och Tavastehus läns lantbrukssällskap. Föreningens uppgift var, och är fortfarande, att ge rådgivning i lantbruksfrågor.  En av de drivande krafterna vid grundandet var professor och senator Johan Wilhelm Snellman. Han utarbetade Sällskapets första stadgar och fungerade också som dess första sekreterare.

Medlemmar

Sällskapet har idag två typer av medlemmar: kollektiva medlemmar och personmedlemmar. Kollektiva medlemmar är lokala lantmannagillen och lantmannaföreningar samt skörde- och kokontrollföreningar. Antalet kollektiva medlemmar är 22. Man kan också bli personlig medlem i Sällskapet. Antalet personmedlemmar är ca 430.

Beslutande organ

Högsta beslutande organ är Sällskapets allmänna möte. Mötet väljer en styrelse som tillsammans med Sällskapets direktör ansvarar för den löpande verksamheten. Medlemmar i styrelsen är:

Erik Oljemark, ordförande Borgå 0400 315 817 erik.oljemark[at]elisanet.fi
Bengt Nyman Raseborg 0500 348 185 bengt.nyman[at]dnainternet.net
Marina Bergheim-Ahlqvist Lovisa 040 6829519, stor.sarvlaksgard[at]kolumbus.fi
Anders Engberg Kyrkslätt 0400 436 255 anders.engberg[at]kolumbus.fi
Rabbe Fagerström Raseborg 0400 476 740 krokby[at]surfnet.fi
Mikael Jern Esbo 040 527 6145 mikael.jern[at]bastu.net
Elisabet Lundström Sibbo 040 538 4455 elisabet.lundstrom[at]gesterby.net
Anders Malmberg Lovisa 0400 927 809
Johan Weurlander Sjundeå 0400 803 966

Sällskapets medlemsföreningar