Sällskapets organisation

Historia

Nylands Svenska Lantbrukssällskap är en registrerad förening grundad år 1856 under dåvarande namnet Nylands och Tavastehus läns lantbrukssällskap. Föreningens uppgift var, och är fortfarande, att ge rådgivning i lantbruksfrågor.  En av de drivande krafterna vid grundandet var professor och senator Johan Wilhelm Snellman. Han utarbetade Sällskapets första stadgar och fungerade också som dess första sekreterare.

Medlemmar

Sällskapet har idag två typer av medlemmar: kollektiva medlemmar och personmedlemmar. Kollektiva medlemmar är lokala lantmannagillen och lantmannaföreningar samt skörde- och kokontrollföreningar. Antalet kollektiva medlemmar är 22. Man kan också bli personlig medlem i Sällskapet. Antalet personmedlemmar är ca 430.

Beslutande organ

Högsta beslutande organ är Sällskapets allmänna möte. Mötet väljer en styrelse som tillsammans med Sällskapets direktör ansvarar för den löpande verksamheten. Medlemmar i styrelsen är:

Erik Oljemark, ordförandeBorgå0400 315 817erik.oljemark[at]elisanet.fi
Bengt NymanRaseborg0500 348 185bengt.nyman[at]dnainternet.net
Marina Bergheim-AhlqvistLovisa040 6829519,stor.sarvlaksgard[at]kolumbus.fi
Anders EngbergKyrkslätt0400 436 255anders.engberg[at]kolumbus.fi
Rabbe FagerströmRaseborg0400 476 740krokby[at]surfnet.fi
Mikael JernEsbo040 527 6145mikael.jern[at]bastu.net
Elisabet LundströmSibbo040 538 4455elisabet.lundstrom[at]gesterby.net
Anders MalmbergLovisa0400 927 809
Johan WeurlanderSjundeå0400 803 966

Sällskapets medlemsföreningar