Nu är det akut svampangreppskris i kornfälten, – åskans hotfulla muller i bakgrunden förstärker allvaret i situationen! Angreppen breder ut sig i rekordfart och hotar nu beståndens existens om inget görs!

Om du har kornfält som inte lidit av väta eller skorpa utan ser ut att kunna producera åtminstone hyfsad skörd så skall du nu, bara åskan lugnat ner sig, genast bege dig ut och kolla situationen i dina fält!

Angreppen av kornet bladfläcksjuka av nättyp har nu på några dagar mycket aggressivt brett ut sig …

Read More
 

Åtminstone i västra Nyland växer grödorna nu i allmänhet bra, – med lite fortsatt regn nu och då ser det lovande ut i nuläget. Också på de flesta håll i östra Nyland ser läget minst hyfsat ut där det inte kommit för mycket regn. Det händer dock massor i fälten nu!

Trots att läget på Sällskapets område i allmänhet som bäst ser minst hyfsat ut är det skäl att vara på sin vakt med följande saker, – notera också att utvecklingen i bestånden är snabb i varmt väder! Speciellt för i år är att bestånden i östra Nyland ofta ligger ca 1 vecka efter i utvecklingen …

Read More
 

Den föregående veckans regn i kombination med värme har satt fart på vårgrödorna men tyvärr också på ogräs och sjukdomar.

Vårgrödor som inte fått för mycket regn trivs nu efter regnen och i den tilltagande värmen. Tyvärr trivs också ogräsen så det gäller att vara på sin vakt så att de inte växer sig för stora, – kom ihåg de höstgrodda ogräsen! Ogräsbekämpningen är efterhand aktuell där den inte ännu gjorts.

Kolla dock före sprutningen att …

Read More
 

Natten till förra veckans torsdag förekom det frost åtminstone på mera låglänta marker på Sällskapet område, – skador kan ses bl.a. i korn

Natten till förra veckans torsdag, kristi himmelsfärdsdagen, förekom det allmänt frost på lägre belägna marker. På väderstationen i Västankvarn sjönk temperaturen till över en grad minus och i Stor Sarvlaks till knappt en grad minus.

Skador av frosten har man nu kunnat se några dagar speciellt på korn som växt på sådana platser. På avstånd ser …

Read More
 

Under det senaste veckoslutet föll det rätt allmänt 15 – 20 mm regn på Sällskapets område, – mycket efterlängtat speciellt i områdets västra delar.

För en gångs skull föll regnet under veckoslutet rätt jämnt på hela Sällskapets område och mängderna uppgick till mellan 15 – 20 mm. Regnet var mycket efterlängtat i de delar av området som inte tidigare fått desto mera regn efter sådden för där började många grödor stanna upp i växten och tappa färgen eftersom kontakten …

Read More
 

Hittills har angreppen av svampsjukdomar i spannmålen varit rätt måttliga men följ med läget!

Bekämpa inte svampangrepp i onödan i för tidigt stadium eftersom de understa bladen ändå vissnar bort efterhand. Huvudprincipen är att man strävar till att hålla de tre översta bladen friska om inte hela beståndet hotas av ett massivt svampangrepp.

En del primärangrepp av utsädesburen kornets bladfläcksjuka kan man hitta hur noga man än betat men det …

Read More
 

Den tidigast sådda vårsädens ogräsbekämpning blir efterhand aktuell:

De tidigast sådda vårsädsfälten har, om de inte bromsats av skorpa, utvecklats så långt att ogräsbekämpningen efterhand börjar bli aktuell. Denna kan utföras från (3 -) 4 bladstadiet och man bör välja preparattyp och dosering enligt ogräsförekomst och sprutningsförhållanden.

Förhållandena är dock speciella denna vår pga. skillnaderna i regnmängder och vårbruksstart mellan västra och östra Nyland! …

Read More
 

Oljeväxtodlarens minneslista just nu:

Följ aktivt med förekomsten av kålmalar och dess larver i oljeväxterna. Larver har påträffats i oljeväxtfält i östra Nyland redan i förra veckan. V.g. se inlägget från den 20.5.

Utvecklingen i oljeväxtfält som såtts tidigt var snabb under förra veckans > 25 graders dagar. På många platser har plantorna nu 2-4 ”riktiga” blad vilket gör att …

Read More
 

Lokalt har det på områden som såtts före regn nu i värmen bildats en svår/ogenomtränglig skorpa som hindrar uppkomsten. Gå genast ut i fälten och kontrollera läget om du har ler/mjälhaltiga jordar som brukar bilda skorpa!

Eftersom det på Sällskapets östra område under föregående veckoslutet lokalt fallit stora mängder regn, från ca 20 – > 50mm, kommer det åtminstone där på många håll att bildas en skorpa som bromsar/förhindrar uppkomst. Märk dock att det också på fält i västra Nyland som såtts före Valborgsregnen lokalt nu finns svår skorpbildning! Riskerna är …

Read More
 

Lokalt finns det nu omkringflygande kålmalar efter för dem gynnsamma tidigare syd-sydostvindar! Förekomsten är nu rikligare i de östra delarna av östra Nyland men följ med läget överallt!

Lokalt kan man nu främst i de östra delarna av Sällskapets område hitta omkringflygande honor av kålmal. Kålmalarna är en dryg centimeter långa, små, beige fjärilar med bruna teckningar som då de landar rullar ihop sina vingar till ett ”rör” med några mm:s diameter. När man närmar sig dem flyger de oftast bara en-ett par …

Read More