På områden som fick rikligare regn för en vecka sedan är det nu mycket viktigt att följa med utvecklingen av svampsjukdomarnas angrepp i spannmålen.

Lokalt kom det t.o.m. > 25 mm regn för en vecka sedan vilket gjort att spannmålsbestånden längre har hållits fuktiga. I kombination med hög dagstemperatur gynnas flertalet svampsjukdomar.

Ofta krävs det att spannmålsbeståndet först blir tillräckligt tätt och sluter sig för att svampsjukdomarna skall börja klättra uppåt. Störst är hotet nu i tidigare sådda kornfält där …

Read More
 

Gulnande områden i fält med tätare leror

På områden där rikligare regn fallit efter sådden och skiften där vattnet rent av blivit att stå kvar en tid efter regnen är det ytterst troligt att broddarna redan har eller kommer att börja gulna under de närmaste dagarna/veckorna! Detta beror främst på tillpackning och syrebrist men ibland också på N-brist. Ett eventuellt tillförande av …

Read More
 

Kom ihåg att göra skiftesvisa anteckningar för grödorna efterhand!

Kom ihåg att efterhand göra de skiftesvisa anteckningar som reglerna för miljöstödet förutsätter så länge som bekämpningarna är i färskt minne! För bekämpningarnas del antecknas bekämpningsdatum, EXAKT preparatnamn inklusive eventuella numror och bruksmängd.

Notera att enligt de allmänna principerna för Integrerat Växtskydd, IPM-odling så skall man också göra anteckningar om orsakerna till bekämpningar och uppföljningen av …

Read More
 

Övervakningarna av åkerstöd börjar efter hand!

I.o.m att stödansökan avslutats kör NTM-centralerna igång med övervakningarna av åkerstöd. På en gård som kontrolleras vid åkerövervakning har man under tidigare år kontrollerat bl.a. följande dokument men Coronaviruset kan ännu leda till ändringar i förfarandet:

Odlingsplanen
De påbörjade skiftesvisa anteckningarna
Kvittona över gödselmedel som rör övervakningsåret samt utredning av andra gödselmedel som använts eller …

Read More
 

Oljeväxtodlarens minneslista just nu:

Så länge som oljeväxterna bara har 2 – 4 riktiga blad är de känsliga för jordloppornas gnag. Många sent sådda, eller med skorpa kämpande, oljeväxtfält är ännu i detta skede.

Bekämpningströskeln för loppor uppgår till max en loppa/planta eller max fem gnag per planta. En ny svensk bekämpningströskel går vid max 10 %:s skada av bladytan.

 

Tidigare …

Read More
 

Den tidigare sådda vårsädens ogräsbekämpning är nu efterhand aktuell:

De tidigare sådda vårsädsfälten har, om de inte bromsats av skorpa, nu utvecklats så långt att ogräsbekämpningen efterhand är aktuell. Denna har inte hittills brådskat eftersom förekomsten av ogräs, speciellt på lerjordar med skorpa, hittills varit rätt måttlig. Ogräsbekämpningen bör utföras från 4 bladstadiet och man bör välja preparattyp och dosering enligt ogräsförekomst och sprutningsförhållanden. …

Read More
 

Notera på EFA-arealer:

OBS! kom ihåg att kvickrot, andra ogräs, skadedjur eller svampsjukdomar inte mera får bekämpas kemiskt i t.ex. bondböne- och ärtfält som sätts som EFA-areal!

Denna sida är uppdaterad den 8.6.2020 av Jan Grönholm, NSL

Read More
 

Hittills har angreppen av svampsjukdomar i spannmålen varit rätt måttliga men följ med läget eftersom vi nu tydligen har en regnperiod på gång.

Bekämpa inte svampangrepp i onödigt tidigt stadium eftersom de understa bladen ändå vissnar bort efterhand. Huvudprincipen är att man strävar till att hålla de tre översta bladen friska om inte hela beståndet hotas av ett massivt svampangrepp.

Höstvetena har hittills hållits rätt friska och hotande angrepp av bladfläcksjuka, DTR, har hittills bara förekommit i fält där …

Read More
 

Skorpbrytningarna har i allmänhet lyckats bra bara man vågat gå ned tillräckligt djupt nära sådjupet.

Pga. de rikliga regnen som veckan efter Morsdag i västra Nyland på många håll överskred 50 mm har många före det sådda fält skorpbrutits med harvning. Effekten i allmänhet varit bra bara man vågat gå ned på tillräckligt djup, nära sådjupet.

Det är alltid bra att lämna små ”försöksrutor”, t.ex. kilar på vändtegar, där man inte …

Read More
 

Skördetidsprognoser på vall fortsätter i samarbete mellan Arla och NSL.

NSL fortsätter skördetidsprognoserna på vall i samarbete med Arla. Vi följer två vallskiften, – ett i västra och ett i östra Nyland och prover analyseras två gånger per vecka.

 

D-värdet uppgick den 1.6. i Ingå till 732 och i Lovisa till 751.

I detta skede visar provtagningarna på torrsubstanskördar på över 5 000 kg både i västra och …

Read More