Under den här veckan har det på Sällskapets område nu kommit mellan 20 – > 30 mm vilket både försenar slutförandet av sådden men som också förorsakar klar risk för svår skorpa på redan sådda speciellt leråkrar om vädret, mot förmodan, skulle slå om och bli hett och soligt!

Mängden regn som fallit under denna vecka har för dem som hann få sått före för det mesta varit till fördel för groningen och uppkomsten har hittills varit bra speciellt då de tidigare sådderna ofta är gjorda på lättare jordar. De spirande vårbroddarna ser på många håll hittills fina ut!

Också de höstsådda grödorna har dragit …

Read More
 

Under det föregående veckoslutet och den gångna veckan kom vårvärmen/hettan med besked, – nu har naturen vaknat på allvar.

Under det föregående veckoslutet blev det varmare och bl.a. björkarnas blad började slå ut på allvar. Också resten av naturen startade i gång då och har med värmeböljan under den gångna veckan accelererat ordentligt.

Höstgrödorna växer till sig med fart men för det kan vi nog tacka också föregående veckans sluts + det veckoslutets regn som …

Read More
 

Jag vill inte måla fan på väggen men det kan ännu, om de hotande, utlovade regnen verkligen kommer, uppstå behov av att ändra odlingsplanen. Se då upp med följande!

Denna vår skiljer sig vårbrukets framskridande verkligen mycket på Sällskapets område! Det finns gårdar i de mest västra delarna av Sällskapets område som har allting sått medan många gårdar i de östra delarna just och just har börjat!

Så länge som man får sått runt mitten av maj kan man hålla fast vid odlingsplanen och planerade …

Read More
 

Under denna vår har vi haft en lång period med minusgrader på nätterna och först under de senaste två nätterna har det pga. regnen varit frostfritt. I förra veckan uppgick nattkylan rent av till t.o.m. drygt 7 minusgrader vilket gör att utvecklingen i naturen stått stilla.

Det faktum att vi en längre tid har haft kalla nätter följda av svala dagar har gjort att värmesumman stampat på stället. Det syns som mycket långsam tillväxt i höstgrödor och vallar.

Också ogräsen har legat lågt så därför finns hittills nästan enbart höstgrodda ogräs i höstgrödefälten. Bl.a. det här gör att man bör ta det …

Read More
 

Testningstillfällena av ogrässprutor på Sällskapets område kör i gång efter hand börjande från den 24.5. i Helsinge, – en lista över testningstillfällena med kontaktpersoner och telefonnummer finns på Sällskapets hemsida.

Växtskyddssprutor i aktivt, yrkesmässigt bruk som testades för fem år sedan, alltså år 2016, skall testas på nytt denna vår före bekämpningsarbetet kör i gång oberoende av om man söker Miljöersättning eller ej!

Testningstillfällets datum är avgörande och OBS! reglerna har skärpts fr.o.m. i år! Sprutor som testas denna vår, år 2021, skall testas på nytt …

Read More
 

Alla vi på Sällskapet önskar alla våra kunder och samarbetspartners en trevlig Valborg!

Det utlovas lite varmare väder nu på Valborgshelgen men det hotas också med nya regn under den kommande veckan så det kan nog bli en förskjutning av vårbruket, – åtminstone av när man kommer i gång på allvar.

I västra Nyland har vi under april fått rätt mycket regn lokalt, – i Ingå t.o.m. över 60 …

Read More
 

Hå, hå, + 2 grader ”varmt” i snöblandat regn för en stund sedan i västra Nyland!

För ca två veckor sedan slogs årets värmerekord på många håll i Finland och våren, och därmed vårbruket, verkade närma sig med stormsteg, –  men det var då det.

Nu har vädret slagit om totalt så att upptorkandet av markerna och tillväxten i höstgrödorna och vallarna har stannat upp totalt! Flera nätter i följd har vi …

Read More
 

Det gångna veckoslutets varma väder har satt fart på höstgrödorna

På de allra flesta platserna gav veckoslutets varma väder äntligen fart åt höstgrödorna. Undantag finns, – främst i svag på lerjordar där vatten stått och antingen dränkt grödan eller fått den att frysa upp på ytan. Vi har dessutom haft fortgående kalla nätter, – senaste natt understeg temperaturen i Stor-Sarvlaks – 4 grader och det …

Read More
 

Det varma och soliga vädret har fått åkrarna att börja torka upp men kolla att det inte är bara på ytan!

I Ingå regnade det ca 35 mm, inte under den förra men under den där föregående veckan och det gjorde att vatten igen började stå på speciellt planare lerjordars svackor.

Kom ihåg att föregående vinter var vi helt utan tjäle och under den senaste vintern var den eventuella tjälperioden kort och grund!

Det gör att vi nu …

Read More
 

Om du ännu inte analyserat dit egna utsäde så brådskar det nu! Analyser av spannmålsprover görs fortgående i Västankvarn Försöksgårds laboratorium.

Inlämningslåda finns vid den nya hallens ytterdörr. Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett representativt sätt och gärna vara sorterat. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-post och/eller gsm-nummer, gröda och sort samt vilka analyser du önskar.

Pris i Västankvarn för grobarhet på papper som obetat …

Read More