Fortsatt varning för fritflugor och förhöjd varning för sniglar i groende höstsädsfält!

Fritflugor: Det har ännu lokalt förekommit fritflugor i utplacerade limfällor. Så länge som vädret är svalt och regnigt så är riskerna för skador mindre. Om det till nästa vecka utlovade torrare och varmare vädret verkligen kommer så kan riskerna stiga igen!

Gränsen för bekämpning av fritflugor är 5 st/dygn/fälla och skadorna uppstår om temperaturen håller sig …

Read More
 

Falltalsprovtagningen fortsätter, nu med nya prov från västra Nyland. Tyvärr har falltalen nu sjunkit i regnen!

I går på måndagen den 7.9. fortsatte falltalsprovtagningen i västra Nyland.

För sorten Demonstrant, sådd den 27.4., har värdena hållit sig på följande nivåer:

Datum för provtagning                          Fukthalt                             Falltal

26.8.                                                         ca 23%                                449

31.8.                                                         ca 25%                                427

3.9.                                                           > 25%                                 353

7.9                                                            > 35%                                 105

 

För sorten Sibelius, sådd den 10.5., har värdena hållits på följande nivåer:

Datum för provtagning                          Fukthalt                             Falltal

26.8.                                                         …

Read More
 

Falltalsprovtagningen fortsätter, nu med nya prov från västra Nyland.

I förrgår på torsdagen den 3.9. fortsatte falltalsprovtagningen i västra Nyland.

För sorten Demonstrant, sådd den 27.4., uppgick falltalet nu till 353 och fukthalten till över 25 %. För sorten Sibelius, sådd den 10.5., uppgick falltalet till 356 och fukthalten till över 28 %. Det förekom en del grönskott i Demonstrant vetet men ganska rikligt i …

Read More
 

Falltalsprovtagningen fortsätter, nu med nya prov också från östra Nyland.

I förrgår på måndagen den 31.8. fortsatte falltalsprovtagningen i västra Nyland.

För sorten Demonstrant, sådd den 27.4., uppgick falltalet nu till 427 och fukthalten till över 25 %. För sorten Sibelius, sådd den 10.5., uppgick falltalet till 378 och fukthalten till över 30 %. Det förekom en del grönskott i Demonstrant vetet men ganska rikligt i …

Read More
 

Falltalsprovtagningen fortsätter, nu med nya prov från västra Nyland medan resultat från östra Nyland fås senare.

I går på måndagen den 31.8. fortsatte falltalsprovtagningen i västra Nyland.

För sorten Demonstrant, sådd den 27.4., uppgick falltalet nu till 427 och fukthalten till över 25 %. För sorten Sibelius, sådd den 10.5., uppgick falltalet till 378 och fukthalten till över 30 %. Det förekom en del grönskott i Demonstrant vetet men ganska rikligt i …

Read More
 

I år igen gäller det att snarast efter skörd analysera varan så att du kan få den såld till rätt plats till möjligast högt pris! Analyser av spannmålsprover görs i Västankvarn Försöksgårds laboratorium, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

Spannmålspriserna har tyvärr hållit sig på en rätt låg nivå och vissa kvaliteters pris har dessutom ännu sjunkit.

Om man vet att man har högkvalitativ vara i lager gäller det att ha is i hatten och inte sälja till hur lågt pris som helst utan utreda möjligheterna till även längre tids lagring – därför är det …

Read More
 

Maximiandelen gröna kärnor i handelsdugligt vete verkar i detta nu röra sig kring 4-5 % både på bröd- och fodersidan hos flera uppköpare men det gäller att regelbundet kolla med den egna uppköparen för gränserna kan ännu ändras om de inte är inskrivna i kontraktet!

Eftersom det nu på många håll finns också rikligt med grönskott i vetena gäller det att vara observant på vilka gränser som just nu gäller hos den egna uppköparen. Men minst lika viktigt gäller det att på alla sätt försöka få ned andelen gröna kärnor möjligast lågt i den färdigtorkade skörden!

Om de gröna kärnorna redan …

Read More
 

Under nu rådande läge med mycket grönskott kan det vara frestande att brådmogna beståndet med hjälp av Glyfosat men observera att detta är förbjudet i de flesta fall i Finland. OBS! Se till att vi inte förstör vårt goda rykte med rena produkter pga av rester av förbjuden, sen Glyfosatbehandling före skörd!!

Pga. mycket grönskott kan det vara frestande att brådmogna beståndet med hjälp av Glyfosat men vi bör vara observanta på att detta är förbjudet i de flesta fall i Finland. OBS! det är nu mycket viktigt att vi inte klåpar och förstör vårt goda rykte med rena produkter pga av rester av förbjuden, sen …

Read More
 

Bekämpning av kvickrot borde lyckas åtminstone hyfsat i år på områden som fått någorlunda med regn nu på slutrakan, – men den utdragna tröskningen kan sätta käppar i hjulen.

Kvickrot finns i år igen rätt rikligt i många fält eftersom den odlade grödan på många fält lidit av torka och/eller regn. På områden där det fallit någorlunda med regn borde det i år finnas hyfsade-goda förutsättningar för en lyckad kemisk bekämpning.

Vi vet inte heller hur länge vi får använda Glyfosat så det gäller att …

Read More
 

Kom ihåg att sätta markkarteringen i skick under hösten!

Hösten är den mest lämpliga tidpunkten för markkartering. Notera att enligt reglerna för miljöstödet skall markkartering utföras med maximalt fem års intervall. Detta betyder att jordprov som tagits hösten 2015 skall förnyas denna höst och OBS giltiga resultat skall vara tillgängliga vid sådd, – även vid sådden av höstsäd!

Provtagningstätheten måste uppgå till minst ett prov …

Read More