Klar risk för angrepp av rödmögel i axen i år!

Risken för angrepp av rödmögelsvampar = Fusariumsvampar ökar klart om vädret fortsätter att vara regnigt och fuktigt vid tiden för axgång! För att bromsa dessa svampar, och därmed av dem senare bildade mögeltoxiner, gäller det att tajma bekämpningen rätt! Den mest gynnsamma tidpunkten för dessa svampars angrepp är vid spannmålens blomning vilken för kornets del …

Read More
 

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor har inletts på Sällskapets område under vecka 27.

Vi har under vecka 27 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Vid avläsningarna i västra Nyland har det kritiska antalet ärtvecklare i …

Read More
 

Kontrollera förekomsten av flyghavre

Efter de ihållande regnen finns det i år en påtaglig risk för att flyghavren bildar rikligt med vippor varför granskningen av tidigare sådda åkrar brådskar. Det finns i år en stor risk för att flyghavren grott i flera omgångar eftersom årets sådd varit utdragen och OBS! då även spillsäd av vårsäd från i höstas klarat …

Read More
 

Kom ihåg att göra skiftesvisa anteckningar för grödorna!

Kom ihåg att efterhand göra de skiftesvisa anteckningar som reglerna för miljöstödet förutsätter så länge som bekämpningarna är i färskt minne! För bekämpningarnas del antecknas bekämpningsdatum, preparat och bruksmängd.

Notera att enligt de allmänna principerna för Integrerat Växtskydd, IPM-odling, (som alla som sysslar med yrkesmässig odling skall följa fr.o.m. 1.1. år 2014) så skall man också …

Read More
 

ELY-Centralens granskningar pågår

ELY-Centralens granskningar pågår för fullt. I år granskas igen ca 5 % av gårdarna men man granskar istället gårdens alla skiften. Om man blir areal/grödegranskad under sommaren är sannolikheten mycket stor för att man under vintern också råkar ut för gödslingsgranskning.
Vid granskningsbesöket bör man bereda sig på att visa upp åtminstone intyg över sprutförar-kurs, sprutgranskning, …

Read More
 

Angreppen av svampsjukdomar fortsätter att öka i spannmålen, – nu har också gulrost påträffats på sällskapets område!

På basen av situationen i Sverige så har det varit klart väntat att sydvästliga vindar skulle föra med sig gulrostsporer också till Sällskapets område! Typiskt är att angreppen i Sverige först avancerarar uppåt från Skåne till öst-Götaslätten och sedan efterhand till, i första hand, västra Nyland.

 

De första angreppen har i dag hittats i Tenala i …

Read More
 

Det lite varmare vädret har satt fart på rapsbaggarna:

Trots att vädret hittills bara varit lite varmare har det satt fart på rapsbaggarna! Det är skäl att fortsättningsvis följa upp situationen i oljeväxtfält som ännu inte börjat blomma. Bekämpningströskeln i tidigt knoppstadium är en bagge per varannan/varje planta medan tröskeln vid begynnande blomning uppgår till 2-3-st per planta.

 

Kom ihåg att flera av de ”nya” …

Read More
 

Om du inte ännu fått allting sått:

Jord- och Skogsbruksministeriet har först idag kommit ut med tilläggsinformation hur vi jordbrukare skall bete oss i de svåra såddförhållandena!

 

Om du ännu tycker att det lönar sig att fortsätta att så efter den 30.6. så är det möjligt men då skall du snarast möjligt anmäla detta jämte beskrivande dokument, samt orsaken (oöverstigligt hinder) till …

Read More
 

Kraftig ökning av angrepp av speciellt kornets bladfläckssjuka efter en, åtminstone ut-värtes, våt midsommar!

Från Midsommartorsdagen t.o.m. söndagen så har det åtminstone i västra Nyland fallit t.o.m. över 50 mm regn och det regnar som bäst igen! Detta skapar utmärkta förhållanden för flertalet sjukdomar, speciellt då vädret nu ibland varit lite varmare.

 

Samtidigt har många, i första hand, kornfält på tätare, planare leror gulnat allvarligt under de två senaste dagarna! …

Read More
 

Snabb uppförökning av DTR och Septoria i frodiga höstveten under den senaste tiden!

Under den senaste veckan har det skett en klar uppförökning av angrepp av vetets bladfläcksjuka = DTR och även Septoria i höstevetebestånden. I många frodiga höstvetesfält, som inte lidit av väta, har angreppen redan börjat nå det andra bladet uppifrån och om det bladets spets nu når högst ger hela fältet ett brungult intryck som …

Read More