Nya datum att komma ihåg i år!

I och med att vi gått över till nya stödsystem med nya alternativ innebär detta att vi också måste vara uppmärksamma på att fylla reglerna för vissa nya datum ännu under årets slut!

Ända fram till den 30.10. , i Vipu bara de två sista veckorna före!, har vi tid att anmäla följande:

–          På vilka skiften, …

Read More
 

Tiden för slåtter av vallar med slåttertvång är inne!

Den egentliga tidpunkten för slåtter av vallar med slåttertvång infaller inom augusti så att de skall vara slagna senast den 31.8.! Vallar med årligt slåttertvång utgörs av bl.a. grönträdor och gröngödslingsvallar. Kom alltså ihåg att slå EFA-arealens trädor!! Vallar av typen NVÅ-flerårig vall måste slås åtminstone vart annat år men oftare …

Read More
 

Analyser av spannmålsprover görs denna höst fortsättningsvis igen i Västankvarn För-söksgårds laboratorium!

Inlämningslåda finns vid ytterdörren. Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett representativt sätt. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-post och/eller gsm-nummer, gröda och sort samt vilka analyser du önskar!! Analyssvaren levereras som e-post eller som textmeddelande.

Provpåsar kan också lämnas in för vidaretransport hos Mikael …

Read More
 

Gulrosten trivs utmärkt i svalt väder med uppiskande storm och regn.

Angreppen av gulrost har som väntat efterhand brett ut sig! Nu har angrepp påträffats också i Sällskapets östra områden, nämligen i Sibbo, och i våra norra områden, nämligen i Vichtis.

 

Värst verkar Amaretto-, Marble- men också en del Zebra-bestånd ha drabbats. Om man gör ett besök och kollar in vårvetesorterna som fanns genast till vänster innanför …

Read More
 

Den senaste tidens lokalt > 30 mm:s regn har redan börjat ge liggsäd.

Grödor som inte lidit av vätan är nu frodiga och känsliga för liggsäd. Redan den senaste tidens lokalt  > 30 mm:s regn har på många platser lett till liggsäd.

 

Till veckoslutet hotar man med stormvindar i kombination med rikliga regn vilket låter mycket oroande med tanke på liggsädsbildning! De ihållande regnen kommer att gynna angrepp av …

Read More
 

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område.

Vi har under vecka 27 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Vid avläsningarna i västra Nyland har det kritiska antalet ärtvecklare i …

Read More
 

Det Stora Problemåret 2015 fortsätter att rulla på med oförminskad kraft och fart, – nu syns angreppen av Skidgallmyggans larver i tidigare sådda våroljeväxter!

Gå ut i dina våroljeväxter om du sått dem före ”Det Stora Regnet” dvs. att du sått dem senast 24. – 25. 4.!  Det finns en överhängande risk för att du kommer att hitta förtjockade, vridna, konstigt tillväxta och ljusgröna baljor bland de friskt mörkgröna baljorna och detta är tyvärr ett klart tecken på att …

Read More
 

Vi på Sällskapet vill tacka alla deltagare på Fältdagen på Västankvarn!

Då nu fältdagen är lyckligt rodd i land och vi har hunnit få lite perspektiv på det hela vill vi på Sällskapet passa på och tacka alla Ni som möjliggjorde det lyckliga genomförandet av Fältdagen! – tack alla besökare, utställare, försöksbeställare och medarrangörer!

 

Denna sida är uppdaterad den 13.7.2015 av Jan Grönholm, NSL

Read More
 

Jag vill inte måla f.. på väggen men….

Vädret kan ju alltid slå om och bli klart varmare och soligare och då är denna varning kanske obefogad! Men jag tycker att det nu är på sin plats att påpeka att kurvan för värmesumman för år 2015 i mycket oroande grad påminner om kurvan för 1987! Det året mognade inte senare sått vete till …

Read More
 

Klar risk för angrepp av rödmögel i axen i år!

Risken för angrepp av rödmögelsvampar = Fusariumsvampar ökar klart om vädret fortsätter att vara regnigt och fuktigt vid tiden för axgång! För att bromsa dessa svampar, och därmed av dem senare bildade mögeltoxiner, gäller det att tajma bekämpningen rätt! Den mest gynnsamma tidpunkten för dessa svampars angrepp är vid spannmålens blomning vilken för kornets del …

Read More