Bekämpning av kvickrot:

Det finns i år igen en hel del kvickrot i många fält och eftersom det i augusti fallit rikligt med regn finns det i år goda förutsättningar för en lyckad kemisk bekämpning då kvickrotens tillväxt är god. Bekämpningen kan utföras ca 2-3 veckor efter skörd. Om grödan …

Read More
 

Sätt markkarteringen i skick under hösten!

Hösten är den mest lämpliga tidpunkten för markkartering. Notera att enligt de nu gällande reglerna för miljöstödet skall markkartering utföras med maximalt fem års intervall. Tidpunkten för provtagningen är avgörande…

Read More
 

Falltalsprovtagningen av vårvete fortsätter i regnskurarna på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 25.8. i Ingå hade sorten Zebra ett falltal på 280 medan sorten Quarna…

Read More
 

Falltalsprovtagningen av vårvete fortsätter på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 21.8. i Ingå hade sorten Zebra ett falltal på 280 medan sorten Quarna…

Read More
 

Falltalsprovtagningen av vårvete fortsätter på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 18.8. i Ingå hade sorten Zebra ett falltal på 313 medan sorten Quarna…

Read More
 

Falltalsprovtagningen av vårvete inledd på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 14.8. i Ingå hade sorten Zebra ett falltal på 297 medan sorten Quarna…

Read More
 

Analyser av spannmålsprover görs denna höst fortsättningsvis igen i Västankvarn Försöksgårds laboratorium!

Inlämningslåda finns vid ytterdörren. Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett representativt sätt. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-post och/eller gsm-nummer, gröda och sort samt vilka analyser du …

Read More
 

Sådden av höstsäd

Under de senaste årens varma höstar har det lönat sig att inte så rågen för tidigt utan omkring den första veckan i september och höstvetet efter första veckan i september.

 …

Read More
 

Tiden för slåtter av vallar med slåttertvång är inne!

Den egentliga tidpunkten för slåtter av vallar med slåttertvång infaller inom augusti så att de skall vara slagna senast den 31.8.!Vallar med årligt slåttertvång utgörs av bl.a. grönträdor (hit hör även den del av vallarealen …

Read More
 

Reell risk för angrepp av rödmögel i Vipporna/axen i år!

Eftersom vädret vid tidpunkten för ax/vippgång i år var regnigt och fuktigt finns det en förhöjd risk för angrepp av rödmögel förorsakat av fusariumsvampar vilka en svampbekämpningen utförd vid blomningen bara kan bromsa!

Det under större delen av juli rådande …

Read More