Höstsädsbroddarna tvekar i det kalla vädret

Read More
 

Höstsädens ogräsbekämpning:

Read More
 

Vallarnas ogräsbekämpning brådskar

Read More
 

Höstsädsbroddarnas skick är varierande denna vår

Read More
 

Du som valt tilläggsåtgärden Preciserad kvävegödsling:

Read More
 

Se upp med skiften som under åren 2012-2013 varit anmälda som gröngödslingsvallar!

Read More
 

Minimering av växtskyddsmedlens miljörisker i nordliga förhållanden

PesticideLife

Vad är integrerat växtskydd? Hur kan man tillämpa det på finska spannmålsgårdar? Vi söker svar till dessa frågor i fyraåriga projektet PesticideLife, som startade i början av året 2010. Bekanta dig med projektet genom att klicka här.

Read More
 

Förköpstiden för bekämpningsmedel är inne. Kom ihåg användningsbegränsningarna och de, även redan i år i bruktagbara, nya vattendragsbegränsningarna!

Read More
 

Odling enligt de allmänna principerna för Integrerat Växtskydd, även kallat IPM (Inte-grated Pest Management), skall fr.o.m. 1.1. 2014 följas av alla som sysslar med yrkes-mässig odling!

Read More
 

Analyser av spannmålsprover görs i år igen i Västankvarn Försöksgårds laboratorium

Read More