Falltalsprovtagningen av vårvete fortsätter nu i uppehåll på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 1.9. i Ingå hade sorten Zebra ett falltal på 187 medan sorten Quarna…

Read More
 

Falltalsprovtagningen av vårvete fortsätter i de lite glesare regnskurarna på Sällskapets område, – nu med senaste resultaten också från östra Nyland:

I falltalsprov tagna i vårvete den 28.8. i Ingå hade sorten Zebra ett falltal på 180 medan sorten Quarna…

Read More
 

Falltalsprovtagningen av vårvete fortsätter i de lite glesare regnskurarna på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 28.8. i Ingå hade sorten Zebra ett falltal på 180 medan sorten Quarna…

Read More
 

Om du inte får allting tröskat:

Om regnen fortsätter och det går så illa att en del av grödorna blir otröskade gäller det att göra en skördeskadeanmälan till kommunens landsbygdsmyndighetermed blankett 118 för att säkerställa erhållandet av stöden!…

Read More
 

Bekämpning av kvickrot:

Det finns i år igen en hel del kvickrot i många fält och eftersom det i augusti fallit rikligt med regn finns det i år goda förutsättningar för en lyckad kemisk bekämpning då kvickrotens tillväxt är god. Bekämpningen kan utföras ca 2-3 veckor efter skörd. Om grödan …

Read More
 

Sätt markkarteringen i skick under hösten!

Hösten är den mest lämpliga tidpunkten för markkartering. Notera att enligt de nu gällande reglerna för miljöstödet skall markkartering utföras med maximalt fem års intervall. Tidpunkten för provtagningen är avgörande…

Read More
 

Falltalsprovtagningen av vårvete fortsätter i regnskurarna på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 25.8. i Ingå hade sorten Zebra ett falltal på 280 medan sorten Quarna…

Read More
 

Falltalsprovtagningen av vårvete fortsätter på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 21.8. i Ingå hade sorten Zebra ett falltal på 280 medan sorten Quarna…

Read More
 

Falltalsprovtagningen av vårvete fortsätter på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 18.8. i Ingå hade sorten Zebra ett falltal på 313 medan sorten Quarna…

Read More
 

Falltalsprovtagningen av vårvete inledd på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 14.8. i Ingå hade sorten Zebra ett falltal på 297 medan sorten Quarna…

Read More