Falltalsprovtagningen av vårvete fortsätter på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 18.8. i Ingå hade sorten Zebra ett falltal på 313 medan sorten Quarna…

Read More
 

Falltalsprovtagningen av vårvete inledd på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 14.8. i Ingå hade sorten Zebra ett falltal på 297 medan sorten Quarna…

Read More
 

Analyser av spannmålsprover görs denna höst fortsättningsvis igen i Västankvarn Försöksgårds laboratorium!

Inlämningslåda finns vid ytterdörren. Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett representativt sätt. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-post och/eller gsm-nummer, gröda och sort samt vilka analyser du …

Read More
 

Sådden av höstsäd

Under de senaste årens varma höstar har det lönat sig att inte så rågen för tidigt utan omkring den första veckan i september och höstvetet efter första veckan i september.

 …

Read More
 

Tiden för slåtter av vallar med slåttertvång är inne!

Den egentliga tidpunkten för slåtter av vallar med slåttertvång infaller inom augusti så att de skall vara slagna senast den 31.8.!Vallar med årligt slåttertvång utgörs av bl.a. grönträdor (hit hör även den del av vallarealen …

Read More
 

Reell risk för angrepp av rödmögel i Vipporna/axen i år!

Eftersom vädret vid tidpunkten för ax/vippgång i år var regnigt och fuktigt finns det en förhöjd risk för angrepp av rödmögel förorsakat av fusariumsvampar vilka en svampbekämpningen utförd vid blomningen bara kan bromsa!

Det under större delen av juli rådande …

Read More
 

Sockerbetor: Aktuellt i sockerbetslanden:

Mera info om specialvillkor för sockerbetsfältens bekämpningsmedel och om ogräsbekämpningen av dessa finns på adressen www.sjt.fi

Svampbekämpning mot Ramularia kan i år vara aktuell i sockerbetorna på områden där rikligare regn …

Read More
 

Kom ihåg att göra skiftesvisa anteckningar för grödorna!

Kom ihåg att efterhand göra de skiftesvisa anteckningar som reglerna för miljöstödet förutsätter så länge som bekämpningarna är i färskt minne! För bekämpningarnas del antecknas bekämpningsdatum, preparat och bruksmängd.

Notera att enligt de allmänna principerna …

Read More
 

Kontrollera förekomsten av flyghavre

Flyghavren bildar i år rikligt med vippor varför granskningen av åkrarna brådskar. Det finns också risk för att flyghavren grott i flera omgångar eftersom årets nederbörd kommit i flera omgångar. Granska även NVÅ, trädor och skiften där kemisk flyghavrebekämpning utförts….

Read More
 

ELY-Centralens granskningar pågår

ELY-Centralens granskningar pågår för fullt. I år granskas igen ca 5 % av gårdarna men man granskar istället gårdens alla skiften. Om man blir areal/grödgranskad under sommaren är sannolikheten mycket stor för att man under vintern också råkar ut för gödslingsgranskning. …

Read More