Kom ihåg att göra skiftesvisa anteckningar för grödorna!

Read More
 

Angreppen av svampsjukdomar ökar snabbt i vårsädsfälten

Read More
 

Oljeväxtodlarens aktuella kom-i-håg lista

Read More
 

Vårsädens ogräsbekämpning är efterhand aktuell

Read More
 

Angreppen av svampsjukdomar ökar efterhand i vårsäden

Read More
 

Lokalt explosionsartad ökning av angreppen av DTR!

Read More
 

Risk för skorpbildning efter rikliga regn

Read More
 

Höstsädsfälten återfår äntligen färgen men de vårgroende ogräsen är också på gång!

Read More
 

Jordloppor finns redan i fälten, – följ noga med situationen

Read More
 

Lokalt liten inhemsk förekomst av övervintrande ägg av häggbladlus!

Read More