Förköpstiden för bekämpningsmedel är inne. Kom ihåg användningsbegränsningarna och de, även redan i år i bruktagbara, nya vattendragsbegränsningarna!

Read More
 

Odling enligt de allmänna principerna för Integrerat Växtskydd, även kallat IPM (Inte-grated Pest Management), skall fr.o.m. 1.1. 2014 följas av alla som sysslar med yrkes-mässig odling!

Read More
 

Analyser av spannmålsprover görs i år igen i Västankvarn Försöksgårds laboratorium

Read More
 

Kom ihåg att göra skiftesvisa anteckningar för grödorna!

Read More
 

Beställ SMHI:s Lantbruksvädertjänst här!

Beställ Lantbruksvädertjänsten genom att klicka här.

Read More