Angreppen av svampsjukdomar ökar efterhand i vårsäden

Read More
 

Lokalt explosionsartad ökning av angreppen av DTR!

Read More
 

Risk för skorpbildning efter rikliga regn

Read More
 

Höstsädsfälten återfår äntligen färgen men de vårgroende ogräsen är också på gång!

Read More
 

Jordloppor finns redan i fälten, – följ noga med situationen

Read More
 

Lokalt liten inhemsk förekomst av övervintrande ägg av häggbladlus!

Read More
 

Höstsädsbroddarna tvekar i det kalla vädret

Read More
 

Höstsädens ogräsbekämpning:

Read More
 

Vallarnas ogräsbekämpning brådskar

Read More
 

Höstsädsbroddarnas skick är varierande denna vår

Read More