Håll huvudet kallt när åkrarna äntligen börjar torka upp efter regnen!

Jo visst, – näst sista veckan i maj är på gång men det lönar sig ändå inte att börja köra igång på nytt med milt eller grovt våld på för våta jordar. Den gångna ”vinterns” stora regnmängder i kombination med utebliven tjäle plus den senaste veckans regn har blött upp jordarna ordentligt också på djupet …

Read More
 

Jag vill inte måla fan på väggen men det kan ännu, om regnperioden drar ut på tiden, uppstå behov av att ändra odlingsplanen. Se då upp med följande.

Det finns ännu många gårdar, speciellt i öster, som ännu bara sått en liten del av arealen eller som kan komma att bli tvungna att så om fält. På dessa gårdar kan det ännu uppstå ett behov av att ändra odlingsplanen.

Kom dock ihåg diversifieringskraven där gårdar med 10-30 ha, för att få förgröningsstöd, måste odla …

Read More
 

Trots snö, hagel och iskalla vindar finns det svampsjukdomar som trivs, – sköldfläcksjuka kan nu hittas nedtill i rågbestånden speciellt i frodigare fält!

Man väntar sig kanske inte att svampsjukdomar trivs i det iskalla vårvädret som vi dragits med den senaste tiden men det finns ett undantag! Sköldfläcksjuka är en svampsjukdom som trivs och sprids i svalt och regnigt väder, – sådant som rått under den senaste tiden. Sköldfläcksjuka angriper vanligen främst flerradiga korn men också råg kan …

Read More
 

Tidpunkten för ogräsbekämpning i höstsäden är nu efterhand inne på ännu obekämpade fält.

Efter en tid med nätter med nattfrost så verkar vädret nu bli något varmare även på nätterna men det gäller ännu att vara observant. Det svala vädret har gjort att utvecklingen i höstsädsbestånden varierar mycket i år.

Det finns råg på svalare, frostbenägna, platser som ännu bara utvecklar sina sidoskott och kryper längs marken men det …

Read More
 

På Sällskapets område föll det under den gångna helgen ett mellan knappt 5 – 15 mm stort, sakta och lugnt, regn med mestadels positiva följder.

Under den gångna helgen föll det ett stilla regn som påverkade jordbrukarna på Sällskapets område på olika sätt eftersom vårbruket framskridit rätt varierande. På en del håll var regnet ett efterlängtat ”groningsregn” medan det på andra håll förorsakade ett avbrott i vårbrukandet.

I väster har sådden på många håll kommit igång ordentligt och på en del …

Read More
 

Höstsädsbroddarnas skick är igen väldigt varierande denna vår, – på de mest gynnsamma platserna har övergödslingar redan gjorts och broddarna börjar grönska medan broddarna på en del håll bara blir brunare efterhand.

Groningsförhållandena varierade i höstas och på vissa håll såddes speciellt höstvete sent med mer eller mindre våld i för blöta åkrar, – dessa broddar är nu svaga eller t.om. döda. Också erosionen som uppkommit i de rikliga regnen har skadat många broddar på mera sluttande fält medan broddar på plana fält har drunknat.

Angrepp av snömögel …

Read More
 

Denna vår förekommer det lokalt i höstvetena rätt rikliga angrepp av Svartpricksjuka, Septoria Tritici, och det är allt skäl att följa med dessa angrepp speciellt om vädret fortsätter regnigt!

Angreppen av svartpricksjuka förekommer nu i höstveten och sjukdomen trivs under regniga förhållanden vilket vi sannerligen fått ”njuta” av denna ”vinter” och vår! Fortsatta regnperioder som ökar fuktigheten gynnar svampens spridning men den tål torrperioder emellan åt.

Angreppen syns som runda till ovala grå-gråbruna fläckar/områden på bladen och svampens pyknider= sporhus syns som mycket små, nålspetsliknande, …

Read More
 

Datum och regler som det gäller att komma ihåg i år igen!

I och med att vi 2015 gick över till vårt nu gällande ”nya” stödsystem med nya alternativ innebär detta att vi också i år måste vara uppmärksamma på att fylla reglerna för vissa datum!

EFA-Trädesåkrar får inte vara i ”jordbruksanvändning” före den 16.8. och får således INTE betas eller skördas före den 16.8. De får avslutas …

Read More
 

Kom ihåg att analysera ditt utsädes grobarhet! Analyser av spannmålsprover görs fortgående i Västankvarn Försöksgårds laboratorium till konkurrenskraftiga priser!

Inlämningslådan finns nu vid ytterdörren till den nya hallen bakom den gamla, adress Västankvarnvägen 444. Man kan också skicka prover per post med ”Till dörren”-paket på adressen Västankvarn Försöksgård, Västankvarnvägen 446, 10230 Ingå st.

Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett för hela partiet representativt sätt och förpackat i en tättslutande …

Read More
 

Några tankar inför den hotande Coronavirusepidemin sett ur en lantbrukares synvinkel

Det kan vara skäl att också i vår bransch ta sig en funderare på vad Coronaviruset kan ställa till med.Våra hälsomyndigheter tror nu att toppen på Corona-angreppen kan väntas infalla mot mitten på maj, – det kan vara skäl att redan nu fundera på en plan B ifall du ligger lågt i sängen när det …

Read More