TJÄNSTER

På Nylands svenska lantbrukssällskap arbetar erfarna konsulenter som hjälper dig i ditt företagande. Vi är en del av Proagria och vi hjälper dig inom alla områden som du anser viktiga i ditt företag. Nyttan av tjänsterna är pengar, fritid, bättre produkter än tidigare, avkastning och verksamhetskvalitet. Valet är ditt.