Rådgivning i eko-produktion

Sällskapet erbjuder följande tjänster för gårdar med ekologisk produktion:

  • Markkartering
  • Olika planeringstjänster gällande odling och ekonomi

Dessutom erbjuder vi en heltäckande, kontinuerlig service i form av ett rådgivningspaket:

LIR-eko – för gårdar med ekologisk produktion

  • Markkartering
  • Odlingsplan
  • Rådgivningsbesök under växtperioden
  • Uppföljning av växtodlingens ekonomiska resultat

 

Klicka här för att kontakta våra eko-rådgivare