Ekonomirådgivning

Gårdens ekonomiplan – LIKVI

 • Prognos på kommande inkomster och utgifter
 • Investeringsplan
 • Långsiktbudget
 • Lönsamhetskalkyler
 • Lönsamhetsmått
 • Lånerapport
 • Skatteuträkning

Planering av generationsväxlingar

 • Utvecklingsplan för gården
 • Bedömning av skattefrågor, ansökan om förhandsavgörande
 • Information om pensionsfrågor
 • Finansieringsalternativ
 • Utkast till köpe- och gåvobrev
 • Lagfartsbevis, kartor etc
 • Uppgörande av Affärsplan och Gårdens ekonomiplan
 • 2-3 besök, eller enligt behov

Planering av övriga investeringar

 • Finansieringsalternativ
 • Affärsplan
 • Gårdens ekonomiplan

Rådgivning i småföretagsverksamhet

 • Idéanalys- en bedömning av affärsidén med utvecklingsåtgärder
 • Finansieringsfrågor
 • Kalkyler

Skattebokföring, deklaration och rådgivning i övriga skattefrågor

 • Service anpassas till kundens behov

Lönsamhetsbokföring

 • Insamlande av uppgifter
 • Uppgörande av driftsbokslut
 • Servicen upprätthålls av Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi
 • För servicen uppbärs ingen avgift

Skattebokföring, deklaration och rådgivning i övriga skattefrågor

 • Service anpassas till kundens behov

Värderingar

 • Mindre värderingar av jordbruksegendom

 

 

 

Klicka här för att kontakta våra ekonomirådgivare