Växtodlingsrådgivning

 • har helhetssyn
 • baserar sig på försöksresultat
 • anpassas till varje lantbrukares önskemål och behov
 • genomförs tillsammans med lantbrukaren ute på gården

LIR-växtodling för växtodlingsgårdar

 • Markkartering
 • Odlingsplan
 • 3-4 besök under växtperioden
 • Uppföljning av växtodlingens ekonomiska resultat
 • Växtodlingsbrev
 • SMHI:s lantbruksväder
 • Träffar, seminarier

Dessutom erbjuder vi enskilda tjänster bl.a:

 • Markkartering
 • Wisu-odlingsplan
 • Utsädesgranskning, provtagning
 • Produktionskostnadskalkyler
 • Rådgivning för gårdar med ekologisk produktion
 • Rådgivning i övriga växtodlingsfrågor

 

Klicka här för att kontakta våra växtodlingsrådgivare