Registrering

Här kan du abonnera på SMHI:s Lantbruksvädertjänst. Fyll i nedanstående formulär om du vill beställa på SMHI:s Lantbruksväder. Efter beställningen  sänder vi dig lösen att logga in på adressen www.nsl.fi . Årsavgift är 69 € + moms 24%.

Tilläggsuppgifter: patrik.erlund@nsl.fi
Tel. 0400-860630

Abonnemanget är fortlöpande och faktureras årligen efter växtperioden. Om du vill säga upp abonnemanget bör du kontakta:

patrik.erlund@nsl.fi
Tel. 0400-860630

 

Nya Lantbruksvädret = nya möjligheter!

I nya Lantbruksvädret finns som tidigare sprutväderprognos, avdunstningsprognos och blixtkartor. Det finns även punktprognoser på kort och långsikt, avancerade kartprognoser och observationer. Alltihop för att hjälpadig i ditt arbete.Den nya tekniken ger oss framtida möjligheter till produktförbättringar. Redan nu får du:

  • Alltid färsk indata!

Ny ”On-demand”-teknik försäkrar att du alltid får den senaste prognos- eller observationsdatan. Datan hämtas och produceras direkt när du söker på en ort. Samma indata används på alla flikar och för alla moduler för att undvika olika budskap (bortsett från Kort nederbördsprognos som enbart finns i kartor).

  • Bättre kartbilder!

Du har möjlighet att sampresentera flera kartlager. Prova t.ex. att följa Radar tillsammans med Nederbörd 1h. Då får du en känsla för hur träffsäker prognos du granskar.

  • Flexibel kartmodul!

Möjlighet att zooma och panorera i kartan.

  • Ny sökfunktion!

Möjlighet att söka på många orter. Spara din favoritort för att snabbt få prognos för din gård/ort nästa gång du loggar in.

Beställ här:

 

Förnamn

Efternamn

Adress

Postnr

Postanstalt

E-mail

Alla fält är obligatoriska!