Hönshirs är ett hotande gräsogräs som skall tas på allvar

Efter den heta sommaren 2018 började det komma in rapporter om kraftigt ökad spridning av ett nytt, hotande aggressivt, ogräs främst från södra Raseborg och Hangö. Under år 2021 hade detta ogräs spritt sig till Sällskapets hela område och det fanns fält som inte kunde tröskas pga. den mycket rikliga förekomsten av hönshirs! Också i … Fortsätt läsa Hönshirs är ett hotande gräsogräs som skall tas på allvar