Contact

Office

Nylands Svenska Lantbrukssällskap
Elisabetsgatan 21B 8
00170 Helsingfors

Phone: 09-1351244
Email: info@nsl.fi

Business ID

0201774-6

Online invoicing

OVT: 003702017746
Operator: Apix Messaging Oy

NSL Field Trials

Västankvarnvägen 446
10230 Ingå st