Kontakt

Kansli

Nylands Svenska Lantbrukssällskap
Elisabetsgatan 21B 8
00170 Helsingfors

Telefon: 09-1351244
E-post: info@nsl.fi

FO-nummer

0201774-6

Nätfakturaadress

OVT-kod: 003702017746
Nätfakturaoperatör: Apix Messaging Oy

NSL Försök

Västankvarnvägen 446
10230 Ingå st

NSL Lab

Västankvarnvägen 444
10230 Ingå st