Ärtvecklarförekomst

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område.

Vi har under vecka 24, den 16-17.6., igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare.

I dag, den 28.6., har en ökad aktivitet kunnat märkas på observationsärtfälten både i Ingå i västra Nyland och i Liljendal i östra Nyland. Vid avläsningen i västra Nyland i dag fanns det 5 st respektive 3 st ärtvecklare i de två fällorna. Ärterna i Ingå är av sorten Rokka och de är sådda den 14.5.

I ärtvecklarfällor utsatta i Karis var det också action eftersom antalet ärtvecklare där uppgick till ca 30 st per fälla sedan i torsdags!

I östra Nyland fanns det 11 st ärtvecklare i den ena fällan och 4 st i den andra. Ärterna är av sorten Ingrid och de är sådda den 14.5.

Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Bekämpningstiden infaller, beroende på rådande temperatur, efter 8 – 12 dygn efter den andra över tio st överstigande observationen. Eventuell bekämpning med Pyretrioder bör i allmänhet ske i slutet av blomningen när larverna förflyttar sig mot de spirande baljorna.

Nästa gång görs observationerna på torsdag denna vecka och nu är det intressant att följa med hur läget utvecklar sig, – överskrids gränserna fortfarande?!

Lokalt förekommer det nu i ökande grad ärtbladlus i bestånden. Ärtbladlusen är ca 2-3 mm lång och svagt ljusgrön. Gränsen för bekämpning är 5 st per skott men de gömmer sig inne i toppskottets bladveck och för att kunna räkna dem bör man slå det avrivna toppskottet mot en utbredd handflata. Sedan senast har det på en del håll fötts till nya löss som är små och som gömmer sig inne i bladveck så det gäller att försiktigt öppna upp bladen i toppen av ärtplantan för att hitta dessa. Bekämpning sker med Pyretroider.

Denna sida är uppdaterad den 28.6. 2021 av Jan Grönholm, NSL