NSL Neuvonta

Kotieläinneuvonta

Tuotosseuranta

Maitotilojen neuvonta perustuu tuotosseurantaan, joka on kansainvälinen järjestelmä (ICAR) lypsylehmien tuotannon seurantaan ja jonka ohjesäännöissä määritellään, miten tietoja kerätään ja miten kerättyä tietoa analysoidaan. Tuotantotiedot antavat arvokasta tietoa maatilan omista tuloksista ja antaa mahdollisuuden verrata muihin tiloihin. Tämä on mahdollista ProAgrian verkkopalveluiden kautta.

Kerättävät tiedot toimivat lähtökohtana ruokinnalle, tuotannon suunnittelulle ja taloudelle. Tuotosseuranta antaa monia mahdollisuuksia parantaa tuotannon monia osa-alueita.

ProAgrian ohjelma KarjaKompassi, jonka perustana on tuotosseurannan tiedot, käytetään ruokinnansuunnittelussa ja se voidaan käyttää kaikille tilan eläinryhmille. Ruokinnan seurantalaskelmalla – Päivälaskelma, saadaan tietoja, miten ruokinta on onnistunut niin taloudellisesti kuin ravinnollisesti.

Muut kotieläimet

Kaikille kotieläintiloille tarjoamme neuvontaa eläinten pidosta ja eläinten rekisteröinnistä. Lisäksi tarjoamme neuvontaa liittyen eri kotieläintukiin ja niiden ehtoihin.

Tarjoamme myös apua ympäristöviranomaisille tehtävissä ilmoituksissa ja rekisteröinneissä. Apua on tarjolla myös tukihakemuksien täytön, rehujen näytteidenoton ja nurmen korjuuajan ennakoinnin osalta.

Osa kotieläinneuvonnasta on mahdollista toteuttaa Neuvo 2020 ohjelman puitteissa. Ota yhteyttä neuvojiimme niin kerromme lisää tästä mahdollisuudesta!

Neuvojat

Bodil Lindqvist
Kotieläinneuvoja, koetoimintateknikko
Vastaa kotieläinneuvonnasta ja työskentelee itäisella Uudellamaalla koetoiminnassa
Koetoiminta
Kotieläintuotanto
Neuvo 2030
Pelto tuet