NSL Sosiaalisessa mediassa

Idag har vi en palaver här på NSL Försök där vi går genom försöksåret 2023 och funderar framåt på säsongen 2024. Vi diskuterar sånt som gått bra, arbetsskeden som fungerat och vad som ännu behöver förbättras. Ifjol hade vi ca 200 försök med ca 10 000 försöksrutor, plus all ...annan verksamhet som hör till som labbverksamhet med odlarprover och olika projektarbeten. Mycket sker snabbt under säsongen och vi behöver vara effektiva och noggranna för att allt ska rulla bra. Verksamheten utvecklas hela tiden! 😊🌾🚜
#nslforsok #nslfieldtrials #nslkoetoiminta

Idag har en del av Sällskapets växtodlings- och ekorådgivare deltagit i ProAgrias Kasvintuotannon ja luomun ajankohtaispäivät i Helsingfors. Många rådgivare på plats från hela Finland! 😊
Vi har lärt oss bland annat om mikroplaster, kolutsläppsräkningar, kolbindning och ...kolbindningspotential i olika former. Projektet Satotason nosto Uudellamaalla presenterade sig också och vi fick ta del av försöksresultat som vi själva är med och producerar, fina rutor fick vi se på bild! 😉🌾
I morgon fortsätter vi med andra aktuella ämnen.

OBS! Fjolårets annons ingick felaktigt i dagens LF, här är rätta annonsen med rätta tidtabeller. NSLs årsmöte börjar kl. 9:30, välkomna!

Idag (fredag) utkommer rådgivningens gemensamma tidning Bondeföretagaren som en bilaga till Landsbygdens Folk. Den digitala versionen hittar ni också på hemsidan: https://www.lantbrukssallskapet.fi/publikationer/bondeforetagaren/

🌱 Hur kan man få till det med vintertida växttäcke på relativt nordliga breddgrader? Lyssna på det nyaste avsnittet av podden Odlingsmark där Matias Rönnqvist pratar om just detta! Matias berättar även om varför det är viktigt att satsa på en mångsidig växtföljd för att ...upprätthålla åkerns mullhalt och skördenivå.

👇🔊 https://www.bsag.fi/sv/materialen/matias-ronnqvists-tips-for-vintertida-vaxttacke/

Odlingsmark produceras av Baltic Sea Action Group (BSAG) som en del av projektet Carbon Action Svenskfinland. Det kommer att publicera tre avsnitt till ungefär varannan vecka fram till jul. #carbonactionsvenskfinland

Image for shared link
Matias Rönnqvists tips för vintertida växttäcke - Baltic Sea Action Group

Vi träffar växtrådgivare Matias Rönnqvist från Vasa och talar bland annat om hur man kan få till det med vintertida växttäcke på relativt...

www.bsag.fi

Slutwebbinarium för projekten Carbon Action Svenskfinland och Carbon Action Markvård hålls tisdagen 28.11 kl. 10–12.15

På programmet finns bl.a. expertintervjuer och paneldiskussion, en föreläsning av professor Göran Bergkvist från SLU och en videohälsning av jord- och ...skogsbruksminister Sari Essayah.

Mera info och länk till anmälningssidan:

Image for shared link
Webbinarium: God markvård för goda skördar - Baltic Sea Action Group

Kan vi förbättra åkermarkens skick och därmed öka odlingssäkerheten och miljönyttorna? Hurdana erfarenheter av markvårdsåtgärder har...

www.bsag.fi

En påminnelse till er som har permanenta vallar, och söker ersättning för växttäcke vintertid inom Miljösystemstöd:
Har ni på gården PERMANENTA vallar/gräsmarker ska de plöjas/bearbetas senast 30.10. om ni vill bryta vallen ännu i höst. Permanent vall(som anmäls till växttäcke... vintertid) ska bevaras på gården från 31.10.2023–16.5.2024 enligt nuvarande krav. Ni kan i Vipun kontrollera mängden permanent gräsmark 2023 skiftesvis.
Om gården INTE söker växttäckesersättning för någon permanent vall/gräsmark, kan dessa plöjas när som helst under året.
OBS! Om växttäcke vintertid söks för t.o.m. ETT ENDA SKIFTE med permanent gräsmark-status, får den stödsökande inte plöja/bearbeta sina ANDRA permanenta gräsmarkskiften under perioden 31.10.2023-15.4.2024, även om det inte söks stöd för växttäcke vintertid för dessa!

Image for shared link
Plöj permanenta vallar senast 30.10.

Vi påminner om att från och med 31.10 ska villkorlighetskravet för minimiväxttäcke (33%, exkluderat permanenta vallar/gräsmarker) och ...

www.nsl.fi

Inbjudan till Svartåns fiskkväll 31.10.2023 – Tema: laxfiskar och jordbruk

Projektet MUSKALAT, samordnat av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), bjuder in alla mark- och vattenområdesägare kring Svartån, områdets jordbrukare samt andra intresserade till Svartåns fiskkväll... kl. 18:00-20:30.

Plats: Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3, 10300 Karis.
Program och anmälning: www.luvy.fi/sv/tapahtuma/svartans-fiskkvall-31-10-2023/

Deltagander är avgiftsfritt – vänligen anmäl dig på förhand, senast söndagen den 29 oktober. Projektet bjuder på kaffeservering i början av evenemanget.
Tilläggsuppgifter ges av Henna Björkqvist, områdeskoordinator,
045 7884 2810, henna.bjorkqvist@luvy.f

Image for shared link
Kutsu Mustionjoen kalailtaan 31.10.2023 - Teemana lohikalat ja maatalous - LUVY

MUSKALAT-hanke kutsuu alueen maa- ja vesialueiden omistajat, alueen maanviljelijät, sekä muut aiheesta kiinnostuneet Mustionjoen kalailtaan.

www.luvy.fi

Idag har växtodlingsrådgivarna på NSL tagit del av den gångna säsongens pinfärska resultat från försöken i höstgrödor. Efter genomgången begav de sig ut i fält för att kolla nyaste nytt i årets sådda försök. Både höstoljeväxter och höstsäd var på agendan🌼🌾
Kunskap... från NSL Försök till rådgivarna och vidare ut till bönderna 👌