NSL Sosiaalisessa mediassa

Vid dagens sjukdomsobservationer påträffades en del löss i spannmålsfälten. Även lössens naturliga fiende, nyckelpigan, var flitig ut i fältet! 😃🐞

OM lössen bär på BYD-virus kan man se havrefält som börjar färgas svagt röda och tillväxten hämmas. Angrepp av BYD-virus... på havre kallas i folkmun ofta rödsot pga. rödfärgningen. Vete- och kornfält färgas gula om de smittas av BYD-virus. När spannmålsbestånden går mot axgång blir de efterhand ”träiga” och mindre intressanta för lössen vilket gör att de sedan efterhand lämnar spannmålsfälten.
#nslforsok #bladlöss #nyckelpiga

Här är några drönarbilder från försöksfältet i Stor Sarvlaks, Lovisa. Rutor med olika försök i vårspannmål(korn, vårvete och havre) och baljväxter(ärter och bondbönor). Bilderna tagna idag 20.7.2022.
Nog är fältet rätt fint i år! 😎
Foto: @jens.backman
#nslforsok ...#nslkoetoiminta #nslfieldtrials

Här är några drönarbilder från försöksfältet i Stor Sarvlaks, Lovisa. Rutor med olika försök i vårspannmål(korn, vårvete, havre) och baljväxter(ärter och bondbönor). Bilderna tagna idag 20.7.2022.
Nog är fältet rätt fint i år! 😎
Foto: Jens Bäckman

NSL Försök får igen tacka alla deltagare för aktivt deltagande i fältvandringen, denna gång på Stor Sarvlaks i Lovisa. 😊
På förmiddagen bjöds det på föreläsningar om bland annat marknadssituationen inför hösten-22 och om hur de officiella sortförsöken är uppbyggda.
...Efter kaffepausen fortsatte vi ut i fält där sort- och fungicidförsök presenterades, vi diskuterade kring kvävemätning med N-sensor och hur enkla nollrutor praktiskt kan vara till nytta ute på gårdarna. Sist förflyttade vi oss till oljeväxtförsöken, också här utförs försöken i oljeväxter i samarbete med projektet RybsRaps2025.

#nslforsok #nslkoetoiminta #nslfieldtrials #rypsirapsi2025 #rybsraps2025

NSL Försök får igen tacka alla deltagare för aktivt deltagande i fältvandringen, denna gång på Stor Sarvlaks i Lovisa. 😊
På förmiddagen bjöds det på föreläsningar om bland annat marknadsssituationen inför hösten-22 och om hur de officiella sortförsöken är uppbyggda.
...Efter kaffepausen fortsatte vi ut i fält där sort- och fungicidförsök presenterades, vi diskuterade kring kvävemätning med N-sensor och hur enkla nollrutor praktiskt kan vara till nytta ute på gårdarna. Sist förflyttade vi oss till oljeväxtförsöken, också här utförs försöken i oljeväxter i samarbete med projektet RybsRaps2025.

#nslforsok #nslkoetoiminta #nslfieldtrials #rypsirapsi2025 #rybsraps2025

NSL Försök tackar alla deltagare på gårdagens fälvandring för aktivt deltagande och livliga diskussioner! Under fältvandringen förevisades på förmiddagen olika oljeväxtförsök inom ramen för projektet RybsRaps 2025. Man fortsatte med ett långvarigt kalkningsförsök och med att BSAG ...och Malmgård Riistasiemen förevisade markförbättrande växter.🌻 På eftermiddagen behandlades växtskyddsfrågor inom ramen för projektena Itua ja vastetta och JUOTVAI. Dagen avslutades med besök i olika försök med baljväxter.☘☘

Följande fältvandring ordnas i försöken på Stor Sarvlaks gård i Lovisa i morgon fredag 15.7.2022 kl. 10. Programmet finns på www.nsl.fi.

#nslforsok #nslkoetoiminta #nslfieldtrials #rypsirapsi2025 #rybsraps2025 #ituajavastetta #bsag #malmgardriistasiemen

NSL Försök tackar alla deltagare på dagens fältvandring för aktivt deltagande och livliga diskussioner! Under fälvandringen förevisades på förmiddagen olika oljeväxtförsök inom ramen för projektet RybsRaps 2025. Man fortsatte med ett långvarigt kalkningsförsök och med att BSAG och ...Malmgård Riistasiemen förevisade markförbättrande växter.🌻 På eftermiddagen behandlades växtskyddsfrågor inom ramen för projektena Itua ja vastetta och JUOTVAI. Dagen avslutades med besök i olika försök med baljväxter.☘☘

Följande fältvandring ordnas i försöken på Stor Sarvlaks gård i Lovisa fredag 15.7.2022 kl. 10. Programmet finns på www.nsl.fi.

#nslforsok #nslkoetoiminta #nslfieldtrials #rypsirapsi2025 #rybsraps2025 #ituajavastetta #bsag #malmgardriistasiemen