NSL Neuvonta

Talousneuvonta

Pyrimme huomioimaan talouden näkökulman kaikessa neuvontatyössä tuotantosuunnasta riippumatta. Meidän erikoistuneet talousneuvojamme pystyvät lisäksi syventymään tarkemmin niihin talouden kysymyksiin, jotka koskettavat tilaasi ja yritystoimintaa, jota harjoitat. Monessa tapauksessa ainakin osa neuvontatyön kustannuksista on mahdollista kustantaa Neuvo 2020 -järjestelmän kautta.

Seuraavaksi muutamia tarjoamiamme palveluita:

Maatilan taloussuunnitelma

Maatilan taloussuunnitelma on tulevaisuuteen suuntautuva taloudellinen suunnitelma siitä, kuinka tilan talous kehittyy erilaisilla olettamuksilla. Suunnittelussa otetaan huomioon mm. investoinnit, rahoitus, oletetut tuotot ja kustannukset, verot ym.

Maatilan liiketoimintasuunnitelma

Maatilan liiketoimintasuunnitelma pohjautuu yllä mainittuihin laskelmiin.
Tämän lisäksi suunnitelmaan kirjataan taustatietoja, tavoitteita, tuloksia ja analyysejä. Maatilan liiketoimintasuunnitelmaa laskelmineen tarvitaan usein, kun haetaan rahoitusta investoinneille ELY-keskuksilta.

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu

Maatilan sukupolvenvaihdos on usein monimutkainen asia. Sukupolvenvaihdoksessa tulee ottaa huomioon monta tekijää, kuten kuka jatkaa tilanpitoa, miten sisarukset huomioidaan, kauppasumma vai lahja, rahoitus ja tuet, verotus, asuminen, eläkkeet jne. Talousneuvojamme pystyvät auttamaan sinua näiden kysymysten kanssa ja voivat muun muassa arvioida veroseuraamuksia, hakea ennakkoratkaisuja, kirjoittaa luonnoskauppa- tai lahjakirjoja, hakea mahdollista aloitustukea jne.

Budjetointi

Budjetoimalla on mahdollista ennakoida tulevia tuloja ja menoja ja sitä kautta varmistaa, että rahat riittävät joka tilanteessa. Budjetointia voi tehdä pidemmälle ja lyhyemmälle aikajaksolle.

Yhtiöittäminen

Yhä useampi maatila harkitsee toimintansa yhtiöittämistä. Yhtiöittämisen taustalla voi olla useampiakin syitä. Tämä voi olla kiinnostavaa verotuksellisista syistä. NSL:n neuvojat pystyvät antamaan neuvoja siitä, mitä maatilan yhtiöittämisestä seuraa.

Pienyritystoiminta

Pienyritystoiminta on tärkeä tekijä, kun mietitään maaseudun elinvoimaisuutta. Pienyritystoimintaa voidaan harjoittaa täysin erillään tai osana maatilan muuta toimintaa. Neuvojamme pystyvät auttamaan alkuun ja kehittämään pienyritystoimintaa.

Viljelyn kannattavuuden analysointi

Toimialueellamme toimii kaksi sadontarkkailuyhdistystä, joissa lasketaan viljelyn talouden tunnuslukuja. Tätä tehdään myös osana ns. LIR-neuvontaa. On toki myös mahdollista tilata erillinen kannattavuuden analysointi.

Verokirjanpito ja verotilinpäätökset

Teemme maatilojen verokirjanpitoa ja -tilinpäätöksiä. Pääosin toimimme erillisen osakeyhtiön, Bokföringssällskapet i Finland, kautta, NSL on osakkaana. Varsinaisen kirjanpitotyön tekevät samat neuvojat, jotka muutenkin palvelevat teitä. Aineistoa kirjanpitoa varten voimme ottaa vastaan Porvoossa, Helsingissä ja Västankvarnin koetilalla Inkoossa.

Neuvojat

Axel Falck
Talousneuvoja
Koko Uudellamaalla: investointikysymykset, sukupolvenvaihdokset, sadontarkkailulaskelmat, kannattavuuskirjanpito, pienyritystoiminta ja yhtiöittäminen
Talous
Sukupolvenvaihdokset
Neuvo 2030
Maatilaverotus
Krister Hildén
Talousneuvoja
Koko Uudellamaalla: investointikysymykset ja liiketoimintasuunnitelmat, vastaa NSL:n maatilaverokirjanpidosta, sukupolvenvaihdokset
Talous
Sukupolvenvaihdokset
LIR-neuvonta
Neuvo 2030
Maatilaverotus
Pelto tuet
Estelle Hildén-Lindberg
Kirjanpitäjä
Tekee kirjanpitoa koko NSL:n toiminta-alueella. Työpiste on Porvoossa
Maatilaverotus
Henrik Lassas
Johtaja
Toiminnanjohtaja
Talous
Sukupolvenvaihdokset
Toimisto
Neuvo 2030
Maatilaverotus
Carina Lindström
Kirjanpitäjä
Tekee kirjanpitoa ensisijaisesti Länsi-Uudellamaalla. Työpiste on Västankvarnissa
Maatilaverotus
Annika Nystén
Veroneuvoja, kirjanpitäjä
Vastaa veroneuvonnasta ja tekee kirjanpitoa koko NSL:n toiminta-alueella. Työpiste on Porvoossa.
Maatilaverotus