NSL Neuvonta

Kasvinviljelyneuvonta

NSL tarjoaa tilakohtaista kasvinviljelyneuvontaa huomioiden maanviljelijöiden yksilölliset toiveet ja tarpeet. Neuvonta on kokonaisvaltaista ja se perustuu tutkimukseen ja kenttäkokeisiin. NSL:n koetoiminnan ansiosta meillä on mahdollisuus etsiä ratkaisuja paikallisiin ongelmiin. Parhaan hyödyn saavuttamiseksi toteutamme neuvonnan tilakäynneillä, mutta tarpeen vaatiessa tarjoamme neuvontaa myös etänä. Organisaatiomme kattaa koko Uudenmaan, aina Hangosta Pyhtäälle saakka.

Tarjoamme yksittäisiä palveluina yrityksellesi:

  • Wisu-viljelysuunnitelmat
  • Tukineuvonta
  • Maanäytteenotto
  • Siemenviljelystarkastus- ja näytteenotto
  • Tuotantokustannuslaskelmat

Tarjoamme myös kattavasti neuvontapalveluja tiloille, jotka harjoittavat luomutuotantoa.

LIR-Kasvinviljely

Tarjoamme kasvinviljelytiloille neuvontaa pakettiratkaisuna, joka kulkee nimellä LIR-kasvinviljely (Maatalouden yksilöllinen neuvonta). Tämä neuvontamuoto sisältää jatkuvaa, kattavaa neuvontaa kuten suunnittelua, tilavierailuja kasvukauden aikana sekä yhdessä neuvojien kanssa asetettujen tavoitteiden seurantaa.

LIR-Kasvinviljely sisältää maanäytteenottoa, viljelysuunnitelman, 3-4 tilavierailua kasvukauden aikana, kasvintuotannon taloudellisen tuloksen seurantaa sekä tapaamisia ja seminaareja.

Suurin osa neuvonnasta voidaan tarjota Neuvo2020-neuvontana (linkki), jolloin maanviljelijä maksaa vain arvonlisäveron osuuden neuvonnan kokonaiskustannuksista. Yksittäinen tila voi saada neuvontaa 15 000 euroon saakka ajanjaksolla 2015-2022. Ota yhteyttä neuvojiimme ja kerromme mielellämme lisää tästä mahdollisuudesta.

Jos olet kiinnostunut yksittäisistä neuvontapalveluista tai LIR-kasvinviljelystä, ota yhteys kasvinviljelyneuvojiimme.

Neuvojat

Jörgen Bergman
Kasvinviljelyneuvoja
Kasvinviljelyyn liittyvää neuvontaa Porvoossa ja Sipoossa
LIR-neuvonta
Neuvo 2030
Siementuotanto
Kasvinviljely
Pelto tuet
Patrik Erlund
Koetoiminnan johtaja, kasvinviljelyneuvoja
Vastaa NSL:n koetoiminnasta ja kasvinviljelyneuvonnasta
Koetoiminta
GEP
Neuvo 2030
Vilja-analyysit
Kasvinviljely
Jan Grönholm
Kasvinviljelyneuvoja
Kasvinviljelyyn liittyvää neuvontaa Raaseporissa ja Hangossa
LIR-neuvonta
Neuvo 2030
Siementuotanto
Kasvinviljely
Pelto tuet
Emil Hästbacka
Kasvinviljelyneuvoja
Kasvinviljelyyn liittyvää neuvontaa Raaseporissa ja Inkoossa
LIR-neuvonta
Neuvo 2030
Siementuotanto
Kasvinviljely
Pelto tuet
Maria Kalenius
Kasvinviljelyneuvoja
Kasvinviljelyyn liittyvää neuvontaa itäisellä Uudellamaalla
Neuvo 2030
Siementuotanto
Kasvinviljely
Pelto tuet
Britt-Marie Olin
Kasvinviljelyneuvoja
Viljelytuet ja kasvinviljelyneuvontaa Vantaalla, Espoossa, Kirkkonummella ja Siuntiossa.
LIR-neuvonta
Neuvo 2030
Siementuotanto
Kasvinviljely
Pelto tuet
Anders Wiksten
Kasvinviljelyneuvoja
Kasvinviljelyyn liittyvää neuvontaa Porvoossa ja täsmäviljelyneuvontaa koko NSL:n toiminta-alueella
LIR-neuvonta
Kasvinviljely
Pelto tuet