Edelleen paljon hernekääriäisiä

I dag, den 5.7., har förekomsten av ärtvecklare hållits på en rätt hög-hög nivå i observationsärtfälten både i Ingå och Karis i västra Nyland och i Liljendal i östra Nyland. Vid avläsningen i Ingå i dag fanns det 11 st respektive 5 st ärtvecklare i de två fällorna.

I ärtvecklarfällor utsatta i Karis var det igen full action eftersom antalet ärtvecklare där uppgick till över 60 st i båda fällorna sedan torsdagen!

I Liljendal fanns det 32 st ärtvecklare i den ena fällan och 22 st i den andra.

Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Bekämpningstiden infaller, beroende på rådande temperatur, efter 8 – 12 dygn efter den andra över tio st överstigande observationen. Eventuell bekämpning med Pyretrioder bör ske i slutet av blomningen när larverna förflyttar sig mot de spirande baljorna.

Observera att utvecklingen går ovanligt snabbt i nu rådande värmebölja och därför bör också bekämpningen göras snabbare efter den andra gränsöverskridande observations-gången!