Gulnande huvudskott, flaggblad och hela plantor i många spannmålsfält

Det förekommer i år ovanligt mycket gulnande huvudskott, flaggblad och hela plantor i många spannmålsfält. Insekter är bovarna.

Speciellt om man tittar nedåt i vårsädsbestånd kan man på många håll hitta en hel del bortgulnade/gulnande huvudskott, flaggblad och hela plantor.

Om plantans huvudskott dött rätt tidigt på 2-4-bladstadiet torde skadegöraren vara larven av fritfluga. Det döda huvudskottet lossnar lätt om man drar i plantan och är tydligt trasigt avätet. En ökad bildning av sidoskott brukar kompensera bortfallet av huvudskottet men det kräver tillräckligt med fukt…

Liknande skador kan också uppstå pga. knäpparlarver speciellt om förfrukten varit mångårig vall. Larven kallas också mässingsmask vilket rätt bra beskriver dess utseende.

Om bara flaggbladet gulnar kan skadan bero på tidigare angrepp av trips. Tripps är små, ca knappt 1 mm breda och ca 2-3 mm långa, beige eller svarta skadedjur.

Skadorna har skett tidigare och bekämpning är inte mera aktuell.

Denna sida är uppdaterad den 28.6. 2021 av Jan Grönholm, NSL