Kålbladstekelns glupska larv

Se upp för gnagskador på våroljeväxternas blad gjorda av Kålbladstekelns glupska larv!

Lokalt har det nu hittats skador på våroljeväxters blad förorsakade av Kålbladstekelns glupska larv. Kålbladstekellarver förekommer i två generationer, – en som angriper våroljeväxter i juni-juli och en som angriper höstoljeväxter från augusti tills frosten kommer.

Den vuxna, äggläggande stekeln liknar en fluga som är 6-8 mm lång med orangegul bakkropp. Huvudet är svart med mörka antenner.

Själva larven, som kläcks ca en vecka efter äggläggningen, är först ljust grågrön och ca 2 mm lång och är rätt svår att upptäcka. Men efter 3 – 4 veckor har de växt till 15 – 17 mm:s längd, är mörkgrå med sammetssvart rygg och en ljusare strimma på vardera sidan.

Äggen läggs i allmänhet på bladens undersida och den nykläckta larven äter inte skador genom hela bladet. När larven växt till sig äter den hål igenom bladen, – till sist finns bara bladnerverna kvar om förekomsten av larver är större. Larverna kan angripa också skidorna och då kan i värsta fall bara skidornas mellanvägg lämnas kvar.

Bekämpningströskeln är en larv i genomsnitt per planta och hotet är störst om plantorna är små och beståndet tvinväxer.

Bekämpning sker med pyretroider, – ofta bekämpas kålbladstekeln i samband med en tidigare bekämpning av rapsbaggar.

Denna sida är uppdaterad den 28.6.2021 av Jan Grönholm, NSL