Runsaasti hernekääriäisiä

I dag, den 1.7., har förekomsten av ärtvecklare ökat explosionsartat i observationsärtfälten både i Ingå och Karis i västra Nyland och i Liljendal i östra Nyland. Vid avläsningen i Ingå i dag fanns det 31 st respektive 24 st ärtvecklare i de två fällorna.

I ärtvecklarfällor utsatta i Karis var det också igen full action eftersom antalet ärtvecklare där uppgick till 30 st i den ena och 60 st i den andra fällan sedan måndagen!

I Liljendal fanns det 58 st ärtvecklare i den ena fällan och 49 st i den andra.

Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Bekämpningstiden infaller, beroende på rådande temperatur, efter 8 – 12 dygn efter den andra över tio st överstigande observationen. Eventuell bekämpning med Pyretrioder bör i allmänhet ske i slutet av blomningen när larverna förflyttar sig mot de spirande baljorna.

I dag har gränserna överskridits i alla fällor vilket tyder på att bekämpningsbehovet är stort speciellt i matärts- och utsädesodling. Överskridningen skedde nu för andra gången i Karis och Liljendal.

Denna sida är uppdaterad den 1.7. 2021 av Jan Grönholm, NSL