NSL på Sociala Medier

Skördetidsprognosens analyserna från prov tagna torsdag 16 juni visar i Ingå och Lovisa D-värden kring 670-687
ME är kring 10,7-11,0 Mj/kg ts och fiber (NDF) nu 605-573, råproteinhalten kring 126.
Vallens torrsubstans över 200 ts g/kg och torrsubstansskörden över 6000 kg/ha.
...AAT är 84 och PBV kring noll.

Skördetidsprognosens analyser från prov tagna måndag 13 juni visar för Ingå och Lovisa D-värden kring 700

ME är kring 11,2 Mj/kg ts och fiber (NDF) nu 520-570, råproteinhalten var 170-184.

Längden på vallen är över 70 cm och torrsubstansskörden över 5000 kg/ha.
...
Denna vecka torde vara den ideala veckan för skörd av vall med goda näringsvärden.
Foto: Västankvarn Gård 10.6.2022

Nya arbetshästen har anlänt till försöksgården! 😃💪🐎
En fyrhjuling är behändig när vi dagligen rör oss mellan de olika försöksfälten.
#polaris #sportsman #nslförsök

Skördetidsprognosens analyser från prover tagna torsdag 9 juni visar i Ingå och Lovisa D-värden kring 730-720
ME är kring 11,5 Mj/kg ts och fiber (NDF) nu drygt 520, råproteinhalten var 173 i Ingå men fortfarande betänkligt hög i Lovisa, en god bit över 200 g/kg ts.
Längden på ...vallen är över 55 cm och torrsubstansskörden kring 5000 kg/ha.
Dags att skörda vallen denna vecka! Nya prov tas igen under veckan.
Foto taget av Västankvarn Gård 9.6.2022

Skördetidsprognosens analyserna från prov tagna 6.6 visar Ingå och Lovisa D-värden kring 740-750.
ME är kring 12 Mj/kg ts och fiber (NDF) fortfarande under 500, råproteinhalten var fortfarande hög, 230-240 g/kg ts.
Den 9 juni var längden på vallen drygt 55-70 cm och ...torrsubstansskörden kring 5000 kg/ha, inga ax synliga ännu idag 9.6.
Nya resultat fås igen nästa vecka.

Skördetidsprognosens analyserna från prov tagna 2.6 visar Ingå och Lovisa D-värden kring 720-730
ME 11,5-11,8 Mj/kg ts och fiber (NDF) strax under 500, råproteinhalten var fortfarande hög, en bit över 200 g/kg ts.
Den 6 juni var längden på vallen drygt 50 cm och ...torrsubstansskörden kring 3000 kg/ha.
Nya resultat fås igen i slutet av veckan.

✂️Skördetidsprognoser på vall analyseras också i år på vårt område, prover tas från öst och väst ett par gånger i veckan.

✂️Analyserna i slutet av maj visar från Ingå och Lovisa D-värden på drygt 740.
ME kring 12 Mj/kg ts och fiber (NDF) c 430.

...✂️Områdena där proverna tagits har fått tacksamt med regn och tillväxten är god, regnmängden i områdena befrämjar vallens tillväxt.
Nya prov tas i slutet av veckan.

#vallskörd #skördeprognos

Skördetidsprognoser på vall analyseras också i år på vårt område, prover tas från öst och väst ett par gånger i veckan.
Analyserna i slutet av maj visar från Ingå och Lovisa D-värden på drygt 740.
ME kring 12 Mj/kg ts och fiber (NDF) c 430.
Områden där analysresultat ...tas har fått tacksamt med regn och tillväxten är god, regnmängden i områdena befrämjar vallens tillväxt.
Nya prov tas i slutet av veckan.

Vi hann få allting sått i Lovisa innan regnen och det mesta även i Ingå. De förstsådda rutorna grönskar redan🌱😊

Idag lade vi ut några extra regnmätare på olika fält och så lade vi ut limfällor så att man kan följa med skadedjursläget🦟🦗🐜

Det har ...förekommit en hel del jordloppor i år på sina ställen. 🙄

#vårbruk2022 #storsarvlax #västankvarn #limfälla #keltaansa #nslförsök #nslkoetoiminta #nslfieldtrials