NSL på Sociala Medier

Skördetidsprognosen från Ingå och Lovisa

Torsdagens (30.5) proverna visar inte stora förändringar i värden
D värdet över kring 710 och ts-skörd ännu c 3000 kg/ha
Fiber (NDF) c 500 och ME fortfarande 11,5

Aktuellt i lantbruket 1.6.2024 - Det händer mycket på fältet just nu! Förekomsten av bladlöss har ökat under de senaste dagarna och gulrost har hittats i höstvete i västra Nyland i sorten Norin. Skorpan, som uppstod där rikligare regn föll senaste veckoslut, har i hettan blivit mycket ...hård och svårgenomtränglig och lokalt skadar ännu jordlopporna spannmålsplantor som tvinväxer.
Läs mer på hemsidan:

Image for shared link
Aktuellt i lantbruket - 1.6.2024

Detta har hänt på fälten sedan den 29-5-2024: Förekomsten av bladlöss har ökat under de senaste dagarna och gulrost har hittats i höstvete i...

www.nsl.fi

Aktuellt i lantbruket - vecka 22
I veckans Aktuellt har växtodlingsrådgivare Jan igen sammanfattat senaste tidens händelser ute på fältet - tankar kring regnmängder(eller avsaknad av regn!), skorpbrytning, bekämpningstips och kompletterande N-giva bland annat. Läs mer på hemsidan:

Image for shared link
Aktuellt i lantbruket - vecka 22

Ojämnt falla ödets lotter och så också regnen som föll under veckoslutets åskväder – de fördelade sig väldigt ojämnt på Sällskapets...

www.nsl.fi

Skördetidsprognosen för vall inledd i Ingå och Lovisa
☘️Proverna är tagna från de torkstressade vallarna måndag 27.5
☘️D värdet över drygt 710 och ts-skörd ca 3000 kg/ha
☘️Fiber (NDF) c 500 och ME 11,5
Resultat från följande prover kommer nästa vecka!

Skadedjur ökar i värmen. Följ med läget, speciellt om värmen och torkan håller i sig och grödan lider!
Påminnelse: Kom ihåg att svara på ev. utredningsbegäranden i Vipu-mobilen eller korrigera höstanmälan senast idag 23.5.
Mer info på vår hemsida => Aktuellt i lantbruket ...📲💻
#nslrådgivning #höstoljeväxter

🌱Ni kommer väl ihåg att svara på begäran om utredning (satellituppföljning växttäcke vintertid) i Vipu-mobilen senast 23.5., alternativt ändra höstanmälan fram till samma datum!
🌱Den ettåriga växtföljden som hör till Villkorligheten är det skäl att räkna noga på nu när ...ni sår de sista arealerna, kom ihåg att myndigheterna endast beaktar ettåriga växter vid uträkning av de 33% ettåriga växter som årligen måste byta plats på gården. Om ni bryter en vall eller tar upp ett kumminskifte t.ex. räknas denna areal inte till godo, även om det i praktiken bytt växt också för dessa skiften.
🌱Observera också att det skett en del förändringar gällande fröblandningar för Miljösystemets mångfaldsväxter inför i år.
Mer info på hemsidan:

Image for shared link
Kom ihåg lista - satellituppföljning höstanmälan, växtföljd och mångfaldsväxter

– Om ni fått ett uppdrag till Vipu-mobilen: Kom ihåg att ta ett foto och svara på begäran i Vipu-mobilen eller korrigera höstanmälan i...

www.nsl.fi

Nylands Svenska Lantbrukssällskap arrangerar spruttester i samarbete med lantmannagillena i Nyland 20.5. - 6.6., anmälningar till testtillfället tas emot av lantmannagillet på orten. Mer info med datum för respektive plats, samt kontaktuppgifter hittas på hemsidan:

Image for shared link
20.5.-6.6.2024 - Spruttester

Nylands Svenska Lantbrukssällskap arrangerar spruttester i samarbete med lantmannagillena på följande platser i Nyland: 20.5 Kyrkslätt lbf. Kvis...

www.nsl.fi

Årets första "Aktuellt i lantbruket" av vår växtodlingsrådgivare Jan Grönholm finns nu på hemsidan. Ni kan i inlägget läsa om observationer och tips gällande höstsådda grödor i vårt område, dessutom en fin bild på trådklubba:

Image for shared link
Aktuellt i lantbruket: Höstsådda grödor

Höstsädsfälten har i allmänhet klarat sig rätt bra i år men många av höstoljeväxtfälten har lidit hårt och måste harvas upp....

www.nsl.fi

Livsmedelsverket skickade igår ut sitt senaste nyhetsbrev till jordbrukare. I brevet finns mycket bra info angående stödanskan som nu öppnat i Viputjänsten och påminnelse om hur växtföljden ska beaktas på gårdarna enligt villkorligheten. Läs det:
...https://nyhetsbrev.livsmedelsverket.fi/a/s/71987234-44af54e11e2b74c2bf3fe96e24756174/5762747
Vid frågor kontakta våra rådgivare! 🙂

Image for shared link
nyhetsbrev.livsmedelsverket.fi

nyhetsbrev.livsmedelsverket.fi

Vi önskar er alla en fin Valborg och första maj! Njut av solen och lite ledighet för strax drar vårbruket igång på allvar om värmen håller i sig! 😊☀️

Till veckoslutet påminner vi ännu en gång alla er som inom Miljöersättningen ifjol valt åtgärden "Miljöförbindelsens klimat- och miljöutbildning" - utför utbildningen inom april !
Om utbildningen lämnar ogjord väntar sanktioner => 20 % nedskärning på ersättning för... gårdsspecifika åtgärder (45/113 €/ha).
Logga in i VIPU-tjänsten => gå in under fliken Ansök/Anmäl => välj Miljöersättningens klimat- och miljöutbildning.
Välj EN av de 5 utbildningarna och utför den senast 30.4.2024. Utför endast EN av utbildningarna, ni ska inte slutföra fler, även om ni fritt kan gå in och kika på alla !
När utbildningen är utförd kommer ni att kunna se detta i Vipun under år 2023 => Förbindelser och avtal, MEN det kommer in hit med någon dags fördröjning och nu görs, om vi förstått saken rätt, ingen ny uppdatering i Vipun före den 30.4. Vill ni försäkra er om att utbildningen är utförd kan ni igen gå in samma väg till utbildningen – gå till fliken Ansök/Anmäl och välj Miljöersättningens klimat- och miljöutbildning, klicka er vidare till kursen och på ingångssidan ser ni nu att en av de fem delarna flyttat ut till vänster och är ”Utförd”.
Vid frågor kontakta någon av våra rådgivare!