NSL på Sociala Medier

Nu kan du lyssna på första podden från projektet Greppa generationsskiftet! Projektet förverkligas i samarbete mellan SLF, SLC och NSL.
Första avsnittet: Vad borde man beakta inför en generationsväxling?

Image for shared link
Inför generationsväxlingen del 1

En generationsväxling på en gård är man i allmänhet bara med om två gånger; först som övertagare och sen som överlåtare.Det är viktigt ...

bit.ly

Våra kollegor på ProAgria Lantbrukssällskapet uppe i Österbotten har gjort en intressant pod om beredskap, vilket ligger väldigt rätt i tiden! Första avsnittet släpptes i går. Lyssna och ta dig en funderare på din egen beredskap; på gården, i företaget eller i privathushållet.

I mars ordnas en ekogrundkurs på svenska i samarbete med Edunova Ab (Yrkesakademin i Österbotten), Österbottens Svenska Lantbrukssällskap och Nylands Svenska Lantbrukssällskap. Kursen går helt på distans via MS Teams.

Anmälan till kursen är nu öppen och ska göras via följande ...länk: https://www.edunova.fi/kurser
Sök upp GRUNDKURS I EKOLOGISK ODLING och gör en separat anmälan för varje dag ni önskar delta.
Programmet för dagarna kan ni bekanta er med på vår hemsida: www.nsl.fi/evenemang/

Även i Karis var generationsväxlingsdagen välbesökt! Presentationerna kommer att komma in på SLF's hemsida under projekt/Greppa generationsskiftet: https://www.slf.fi/projekt/greppa-generationsskiftet/
Senare kommer även inspelningen från dagens tillfälle att hittas på samma ...ställe.

Generationsväxlingskursen är i full gång i Borgå. Fint att så många är på plats!
Morgondagens tillfälle i Karis kommer dessutom att bandas, så har man inte möjlighet att delta på plats kan man bekanat sig med material och föreläsning efteråt.
Det är skäl att sätta ...tillräckligt med tid och tanke kring planeringen av generationsväxlingen, det är många aspekter att fundera på och många känslor och människor är ofta inblandade. En öppen diskussion mellan alla parter är av yttersta vikt. Våra rådgivare hjälper er genom hela processen!

Passa på att sommarjobba eller praktisera hos oss! Förutom gemenskapen i ett trevligt gäng får du chansen att följa med det nyaste inom sortval, växtskydd, gödsling osv.

Greppa generationsskiftet-projektet är till för dig som funderar på ett generationsskifte!
Läs mer från länken nedan:

Deadline för anmälan till djurstöden kommer fort på här nu i januari, EUs djurbidrag är öppen att söka i Vipu-tjänsten 9.1.-24.1. och djurens välbefinnandestöd 9.1.-2.2. Anmälan om djurantal på gården (svin, fjäderfä, hästar) ska för fjolårets del också göras i Vipu ...9.1.-2.2.
Mycket ändras då det gäller djurstöden, delta gärna i husdjursstödinfon som ordnas: Nöt, får, get info på svenska 16.1. och svin, fjäderfä 25.1., tillfället på finska men material översätts till svenska. Mer info i vår evenemangskalender!

Image for shared link
Husdjursstöd 2023 (nöt, får, get - 16.1.2023)

Husdjursstödutbildningar för nöt, får och get på svenska den 16.1.2023 ! Svin och fjäderfä 25.1.2023, förverkligas som finskspråkigt...

www.nsl.fi

Behöver du eller känner du någon som behöver praktikplats eller sommarjobb? Tipsa gärna om möjliheten att jobba inom NSL:s försöksverksamhet

NSL ordnar växtskyddsexamen 2023 liksom de senaste åren som ett så kallat drive-in tillfälle. Två examenstillfällen ordnas, ett på vardera ort: 26.1. i Liljendal och 2.2. i Ingå. Mer info via länken:

Image for shared link
NSL’s växtskyddsexamenstillfällen 2023

Växtskyddsexamen behövs alltid om du t.ex. använder eller köper växtskyddsmedel eller rodenticider (råttgift) avsedda för yrkesmässigt bruk....

www.nsl.fi