NSL Rådgivning

Växtodlingsrådgivning

NSL erbjuder gårdsanpassad växtodlingsrådgivning som utgår från den enskilda lantbrukarens önskemål och behov. Rådgivningen har helhetssyn och grundar sig på forskning och fältförsök. Genom NSL:s försöksverksamhet har vi möjlighet att söka svar på lokala problem. För bästa nytta genomförs rådgivningen ute på gården tillsammans med lantbrukaren, men vid behov kan tjänster utföras på distans. Vårt verksamhetsområde sträcker sig över hela Nyland, från Hangö i väst till Pyttis i öst.

De enskilda tjänster som vi kan erbjuda ditt företag är:

  • uppgörande av Wisu-odlingsplan
  • stödrådgivning
  • provtagning för markkartering
  • utsädesgranskning- och provtagning
  • uppgörande av produktionskostnadskalkyler

Vi har dessutom rådgivningstjänster specifikt anpassade till gårdar med ekologisk produktion.

En stor del av växtodlingsrådgivningen kan ges under Råd 2030, det vill säga subventionerad rådgivning där jordbrukaren endast betalar mervärdesskattens andel av de totala rådgivningskostnaderna. En gård kan få rådgivning för 10 000 euro under perioden 2023–2027. Hör av dig till våra rådgivare så berättar de mera om denna möjlighet.

LIR-Växtodling

För växtodlingsgårdar erbjuder vi också en paketlösning kallad LIR-Växtodling (Lantbrukssällskapets individuella rådgivning). Den här rådgivningsformen innebär en kontinuerlig, heltäckande tjänst som genom bland annat planering, gårdsbesök under växtperioden och uppföljning av resultat strävar till att nå de målsättningar som man lagt upp tillsammans med rådgivaren.

LIR-Växtodling innehåller markkartering, odlingsplan, 3-4 besök under växtperioden, uppföljning av växtodlingens ekonomiska resultat, växtodlingsbrev, samt träffar och seminarier.

Om du är intresserad av enskilda rådgivningstjänster eller LIR-Växtodling, ta gärna kontakt med någon av våra växtodlingsrådgivare.

Rådgivare

Jörgen Bergman
Växtodlingsrådgivare
Jobbar med växtodlingsfrågor i Borgå och Sibbo
LIR-rådgivning
Råd 2030
Utsädesodling
Växtodling
Åkerstöd
Patrik Erlund
Försöksledare, växtodlingsrådgivare
Ansvarar för NSL:s försöksverksamhet och växtodlingsrådgivning
Försöksverksamhet
GEP
Råd 2030
Spannmålsanalyser
Växtodling
Jan Grönholm
Växtodlingsrådgivare
Jobbar med växtodlingsfrågor i Raseborg och Hangö
LIR-rådgivning
Råd 2030
Utsädesodling
Växtodling
Åkerstöd
Emil Hästbacka
Växtodlingsrådgivare
Jobbar med växtodlingsfrågor i Raseborg och Ingå
LIR-rådgivning
Råd 2030
Utsädesodling
Växtodling
Åkerstöd
Maria Kalenius
Växtodlingsrådgivare
Jobbar med växtodlingsfrågor i östra Nyland
Råd 2030
Utsädesodling
Växtodling
Åkerstöd
Britt-Marie Olin
Växtodlingsrådgivare
Jobbar med stödfrågor i västra Nyland och med växtodlingsrådgivning i Vanda, Esbo, Kyrkslätt och Sjundeå
LIR-rådgivning
Råd 2030
Utsädesodling
Växtodling
Åkerstöd
Anders Wiksten
Växtodlingsrådgivare
Jobbar med växtodlingsfrågor i Borgå och ger rådgivning om precisionsodling på hela NSL:s verksamhetsområde
LIR-rådgivning
Växtodling
Åkerstöd
Precisionsodling