NSL Rådgivning

Husdjursrådgivning

Produktionsuppföljning

Rådgivningen till mjölkgårdarna grundar sig på Produktionsuppföljning som är ett internationellt system (ICAR) för uppföljning av mjölkkornas produktionsuppgifter och data som uträknats av dessa samt analys av dessa uppgifter. Produktionsuppföljningen ger värdefull information om gårdens egna resultat samt möjlighet att jämföra resultaten med andra gårdar i landet.

Informationen som insamlats i Produktionsuppföljningen ligger som grund för utfodringsplanering, produktionsstyrning och ekonomi.

Produktionsuppföljningens ger fördelar som, djur- och besättningsvisa hälso- och produktionsuppgifter, redskap för att förbättra djurmaterialet, hjälp med mjölkens kvalitet, arbetslistor som underlättar till vardagen och möjlighet att till jämförelse med andra besättningars resultat.

Pro Agrias program KoKompassen som fungerar tillsammans med produktionskontrollen ligger till grund för Utfodringsplaneringen som kan göras för alla djurgrupper på gården. Med Utfodringens uppföljningskalkyl – Dagsberäkning får man information om hur utfodringen lyckats på gården både ekonomiskt och näringsmässigt.

Övriga husdjur

Till alla husdjursgårdar erbjuds rådgivning om djurhållning och registrering av djur- och djurhållningsplatser samt rådgivning om olika djurstöd och villkoren kring dem, bl.a mjölkkobidrag, bidrag för dikor, tjurar och slaktkvigor samt får och getbidrag och därtill stödet Ersättning för djurens välbefinnande.

Besättningar erbjuds också hjälp med miljömyndigheternas anmälningar och rapporter. Vi erbjuder också hjälp med stödansökningar, foderprovtagning och upprätthåller en skördetidsprognostjänst.

En stor del av husdjursrådgivningen kan ges under Råd 2030, det vill säga subventionerad rådgivning där jordbrukaren endast betalar mervärdesskattens andel av de totala rådgivningskostnaderna. En gård kan få rådgivning för 10 000 euro under perioden 2023–2027. Hör av dig till våra rådgivare så berättar de mera om denna möjlighet.

Rådgivare

Bodil Lindqvist
Husdjursrådgivare, försökstekniker
Ger husdjursrådgivning i hela Nyland och ansvarar för försökens praktiska utförande i östra Nyland
Försöksverksamhet
Husdjurproduktion
Råd 2030
Åkerstöd