NSL Rådgivning

Ekonomirådgivning

Vi strävar till att beakta ekonomin i samband med all rådgivning vi erbjuder, oberoende av driftsgren. Våra specialiserade ekonomirådgivare kan ytterligare fördjupa sig i frågor som berör din gård och verksamhet! I många fall kan systemet med ”Jordbrukdsrådgivning via Råd 2030” finansiera åtminstone delar av kostnaderna för ekonomirådgivningen.

Här följer några av våra tjänster:

Gårdens ekonomiplan

Gårdens ekonomiplan är en i tiden framåtriktande ekonomisk plan på hur ekonomin beräknas utveckla sig vid olika antaganden. Man beaktar investeringar, lån, beräknade intäkter och kostnader, skatter mm.

Gårdens affärsplan

I Gårdens affärsplan beaktas siffror från ovannämnda kalkylering. Därutöver tecknar man ner bakgrundsfakta, målsättningar, resultat och analyser. Affärsplanen, inkluderande kalkylerna, behövs ofta vid investeringar för vilka man söker ekonomiskt stöd från NTM-centralen.

Planering av generationsväxlingar

En generationsväxling på ett lantbruk är ofta en komplicerad fråga. Det finns många faktorer att beakta som t.ex vem skall fortsätta, hur beaktas syskon, köpesumma eller gåva, finansiering och stöd, beskattning, boende, pensioner osv. Våra ekonomirådgivare kan ledsaga dig genom dessa frågor och bl.a. bedöma skattekonsekvenser, ansöka om förhandsavgöranden, skriva utkast till överlåtelsehandlingar, ansöka om eventuella startstöd mm.

Budgetering

Genom budgetering kan man förutse kommande inkomster och utgifter och därmed säkerställa att pengarna räcker till i alla lägen. Budgetering kan göras med längre eller kortare sikt.

Bolagisering

Allt fler jordbruk övergår till att bolagisera sin verksamhet. Det kan finnas flera motiv för detta. Inte minst skatteeffekterna kan vara intressanta. NSL:s rådgivare kan ge rådgivning i vilka konsekvenser bolagisering medför.

Småföretagsverksamhet

Småföretagsverksamhet är en viktig näringsgren för att hålla landsbygden levande. Den kan bedrivas helt separat eller som ett komplement till lantbruket. Våra rådgivare kan hjälpa dig komma igång och utveckla verksamheten.

Analys av odlingens lönsamhet

Inom vårt verksamhetsområde fungerar två skördekontrollföreningar där man räknar ut nyckeltal för odlingens ekonomi. Detta gör man också inom LIR-rådgivningspaketet. Eller varför inte beställa en separat analys?

Lönsamhetsbokföring

Vill man göra en grundligare analys av hela gårdens ekonomiska resultat kan man gå med i ”Lönsamhetsbokföring” där NSL hjälper till med insamlandet och tolkandet av resultat. Själva uträkningarna görs i samarbete med Naturresursinstitutet LUKE, som också får ta del av resultaten och utnyttja dem för forskning. Lönsamhetsbokföringen är helt gratis och förutsätter ringa extra arbete förutom normal skattebokföring.

Skattebokföring- och deklaration

Vi erbjuder lantbrukets skattebokföringar och -deklarationer. I huvudsak sker detta genom aktiebolaget Bokföringssällskapet i Finland där NSL är delägare. Mottagningspunkter för bokföringsmaterial finns i Borgå, Helsingfors och Ingå.

Rådgivare

Axel Falck
Ekonomirådgivare
Jobbar i hela Nyland med investerings- och affärsplaner, skördekontrollverksamhet, lönsamhetsbokföring, småföretagsverksamhet och bolagisering
Ekonomi
Generationsväxlingar
Råd 2030
Skattebokföring
Patric Forsblom
Bokförare
Bokför på hela NSL:s område. Är stationerad i Borgå.
Skattebokföring
Krister Hildén
Ekonomirådgivare
Jobbar i hela Nyland med investerings- och affärsplaner, lönsamhetsbokföring, småföretagsverksamhet och bolagisering
Ekonomi
Generationsväxlingar
LIR-rådgivning
Råd 2030
Skattebokföring
Åkerstöd
Estelle Hildén-Lindberg
Bokförare
Bokför på hela NSL:s område. Är stationerad i Borgå.
Skattebokföring
Henrik Lassas
Direktör
Leder verksamheten och ger ekonomirådgivning
Ekonomi
Generationsväxlingar
Kansli
Råd 2030
Skattebokföring
Carina Lindström
Skatterådgivare, bokförare
I första hand service i skattebokföring för västnyländska kunder. Är stationerad i Västankvarn.
Skattebokföring
Annika Nystén
Skatterådgivare, bokförare
Ger rådgivning i skattefrågor och bokför på hela NSL:s område. Är stationerad i Borgå.
Skattebokföring