NSL Försök

Försök

Vid Västankvarn Gård i Ingå har vi etablerat en försöksstation som centrum för en omfattande försöksverksamhet inom växtodling. Intill stationen har vi omfattande försöksodlingar på gårdens marker. Liknande försöksodlingar har också förlagts till Stor-Sarvlaks Gård i Lovisa. Dessutom samarbetar vi årligen med ett 10-tal odlare där försök anläggs i samband med praktisk odling. Försök med ekologisk status ligger i Lovisa.

Försöksverksamheten är välkänd hos professionella aktörer såväl inom landets gränser som ute i Europa. Vår målsättning är att dels hitta de bästa svaren på frågor inom växtodlingen som berör praktisk odling i dag och lokalt. Dels vill vi arbeta med de främsta internationella företagen inom branschen för att i ett globalare perspektiv möta framtidens utmaningar.

För att analysera försöksprover har vi byggt upp ett högklassigt spannmålslaboratorium I Västankvarn. Detta laboratorium betjänar också praktiska odlare som vill analysera sin egen spannmål etc. Analyserna sker snabbt och till konkurrenskraftiga priser.