NSL Rådgivning

Rådgivning

Nylands Svenska Lantbrukssällskap ger rådgivning och konsultering i lantbruksfrågor i första hand från Hangö i väster till Pyttis i öster. Vårt kontor ligger i Helsingfors men regionala rådgivare verkar på hela området. Våra tyngdpunktsområden är växtodling och dess ekonomi, såväl konventionell som ekologisk, mjölkproduktion, hela gårdens driftsekonomi dess ekonomiska styrning samt generationsväxlingar. Våra rådgivningstjänster beskrivs i detalj under egna rubriker.