NSL Rådgivning

Råd 2030

Råd 2030 rådgivningsprogrammet är en del av programmet för utveckling av landsbygden.

Inom Råd 2030 är det möjligt att erhålla rådgivning mycket förmånligt inom ett brett område. Som det nu är upplagt betalar kunden en liten grundavgift på 60 eller 120 € samt mervärdesskatten, vilken fås till godo vid redovisning av skatten. Den högre grundavgiften används vid generationsväxlingar och investeringskalkylering.

Varje gård har inom ramen för Råd 2030 reserverats 10.000 € för att användas under tidsperioden 2023-2027.

Inom Råd 2030 kan du få rådgivning om:

1. Lantgårdarnas resiliens

 • riskhantering, arbetsvillkor, välbefinnade etc.

2. Förbättrande av konkurrenskraften

 • ökad effektivitet i produktionen, investeringskalkyler etc.

3. Värdekedja

 • specialisering av odling, produktutveckling, ökat samarbete etc.

4. Stävjande och anpassning av klimatförändring

 • hantering av vattenhushållningen, nya växter och sorter, nya utmaningar inom skadedjursbekämpning, energiåtgärder etc.

5. Hållbar utveckling och naturresurser

 • vattenskydd, förbättring av markstruktur, odlingsplanering, användning av växtskyddsmedel etc.

6. Biologisk mångfald

 • mångfaldsväxter, skötsel av vårdbiotoper och naturbeten, ekologisk produktion, plan för miljöavtal etc.

7. Unga lantbrukare och nya företagare

 • rådgivning vid generationsväxling, startstöd etc.

8. Sysselsättning och tillväxt

 • rådgivning för annan företagsamhet etc.

9. Matsäkerhet och djurens välbefinnande

 • befrämjande av djurens välbefinnande på olika sätt etc.


Såhär går det till i praktiken:

 • Kontakta våra rådgivare och boka Råd 2030 rådgivning. Rådgivaren bokar medel ur Råd 2030 systemet som upprätthålls av Livsmedelsverket.
 • Rådgivningen utförs på gården, på kontor eller på distans.
 • Efter att rådgivningen utförts redovisar rådgivaren till Livsmedelsverket vad som gjorts och i vilken utsträckning.
 • Kunden får av Lantbrukssällskapet en faktura på grundavgiften samt mervärdesskatten

Ta kontakt med våra Råd 2030-rådgivare nedan!

Rådgivare

Jörgen Bergman
Växtodlingsrådgivare
Jobbar med växtodlingsfrågor i Borgå och Sibbo
LIR-rådgivning
Råd 2030
Utsädesodling
Växtodling
Åkerstöd
Patrik Erlund
Försöksledare, växtodlingsrådgivare
Ansvarar för NSL:s försöksverksamhet och växtodlingsrådgivning
Försöksverksamhet
GEP
Råd 2030
Spannmålsanalyser
Växtodling
Axel Falck
Ekonomirådgivare
Jobbar i hela Nyland med investerings- och affärsplaner, skördekontrollverksamhet, lönsamhetsbokföring, småföretagsverksamhet och bolagisering
Ekonomi
Generationsväxlingar
Råd 2030
Skattebokföring
Jan Grönholm
Växtodlingsrådgivare
Jobbar med växtodlingsfrågor i Raseborg och Hangö
LIR-rådgivning
Råd 2030
Utsädesodling
Växtodling
Åkerstöd
Emil Hästbacka
Växtodlingsrådgivare
Jobbar med växtodlingsfrågor i Raseborg och Ingå
LIR-rådgivning
Råd 2030
Utsädesodling
Växtodling
Åkerstöd
Krister Hildén
Ekonomirådgivare
Jobbar i hela Nyland med investerings- och affärsplaner, lönsamhetsbokföring, småföretagsverksamhet och bolagisering
Ekonomi
Generationsväxlingar
LIR-rådgivning
Råd 2030
Skattebokföring
Åkerstöd
Maria Kalenius
Växtodlingsrådgivare
Jobbar med växtodlingsfrågor i östra Nyland
Råd 2030
Utsädesodling
Växtodling
Åkerstöd
Henrik Lassas
Direktör
Leder verksamheten och ger ekonomirådgivning
Ekonomi
Generationsväxlingar
Kansli
Råd 2030
Skattebokföring
Bodil Lindqvist
Husdjursrådgivare, försökstekniker
Ger husdjursrådgivning i hela Nyland och ansvarar för försökens praktiska utförande i östra Nyland
Försöksverksamhet
Husdjurproduktion
Råd 2030
Åkerstöd
Britt-Marie Olin
Växtodlingsrådgivare
Jobbar med stödfrågor i västra Nyland och med växtodlingsrådgivning i Vanda, Esbo, Kyrkslätt och Sjundeå
LIR-rådgivning
Råd 2030
Utsädesodling
Växtodling
Åkerstöd
Micaela Ström
Eko-rådgivare, försökstekniker
Rådgivning i eko-produktion i västra Nyland och projektanställd för Eko+
Ekologisk produktion
Försöksverksamhet
Råd 2030
Växtodling
Åkerstöd