NSL Rådgivning

Råd 2020

Råd 2020-systemet för jordbruksrådgivning är en del av programmet för utveckling av landsbygden.
Inom Råd 2020 är det möjligt att erhålla rådgivning ”gratis” inom några ämnesområden, så att kunden endast betalar mervärdesskatten. Inom ramen för Råd 2020 kan varje gård utnyttja en total summa på 15.000 € under perioden 2015–2022.

Inom Råd 2020 kan du få rådgivning om:

 • tvärvillkoren
 • villkoren för miljöersättning
 • förgröningsstödets krav
 • villkoren för ersättning för djurens välbefinnande

eller Råd 2020-rådgivning för att planera gårdens framtid:

 • inledande planering av en investering
 • planering av generationsskifte
 • att utveckla din gård om du planerar att till exempel byta produktionsinriktning
 • skuldrådgivning
 • lönsamhetskalkyler


Inom ramen för Råd 2020 kan vi även ge rådgivning om:

 • villkoren för ekologisk produktion
 • växtskydd och integrerad bekämpning
 • energieffektiviteten på gården (via SLF)
 • möjligheterna med bioenergirådgivning (via SLF)


Såhär går det till i praktiken:

Kontakta våra Råd 2020-rådgivare och boka ett besök till din gård

 • Råd 2020 -rådgivaren gör en reservering av medel i Hyrrä (MAVI:s webb-tjänst)
 • Rådgivningsbesöket utförs
 • Råd 2020 -rådgivaren redovisar kostnader till MAVI
 • Kunden får av Lantbrukssällskapet en faktura på enbart mervärdesskatten

Ta kontakt med våra Råd 2020-rådgivare nedan!

Rådgivare

Jörgen Bergman
Växtodlingsrådgivare
Jobbar med växtodlingsfrågor i Borgå och Sibbo
LIR-rådgivning
Råd 2020
Utsädesodling
Växtodling
Åkerstöd
Patrik Erlund
Försöksledare, växtodlingsrådgivare
Ansvarar för NSL:s försöksverksamhet och växtodlingsrådgivning
Försöksverksamhet
GEP
LIR-rådgivning
Råd 2020
Spannmålsanalyser
Växtodling
Axel Falck
Ekonomirådgivare
Jobbar i hela Nyland med investerings- och affärsplaner, skördekontrollverksamhet, lönsamhetsbokföring, småföretagsverksamhet och bolagisering
Ekonomi
Generationsväxlingar
Råd 2020
Skattebokföring
Jan Grönholm
Växtodlingsrådgivare
Jobbar med växtodlingsfrågor i Raseborg och Hangö
LIR-rådgivning
Råd 2020
Utsädesodling
Växtodling
Åkerstöd
Emil Hästbacka
Växtodlingsrådgivare
Jobbar med växtodlingsfrågor i Raseborg och Ingå
LIR-rådgivning
Råd 2020
Utsädesodling
Växtodling
Åkerstöd
Krister Hildén
Ekonomirådgivare
Jobbar i hela Nyland med investerings- och affärsplaner, lönsamhetsbokföring, småföretagsverksamhet och bolagisering
Ekonomi
Generationsväxlingar
LIR-rådgivning
Råd 2020
Skattebokföring
Åkerstöd
Henrik Lassas
Direktör
Leder verksamheten och ger ekonomirådgivning
Ekonomi
Generationsväxlingar
Kansli
Råd 2020
Skattebokföring
Bodil Lindqvist
Husdjursrådgivare, försökstekniker
Ger husdjursrådgivning i hela Nyland och ansvarar för försökens praktiska utförande i östra Nyland
Försöksverksamhet
Husdjurproduktion
Råd 2020
Åkerstöd
Britt-Marie Olin
Växtodlingsrådgivare
Jobbar med stödfrågor i västra Nyland och med växtodlingsrådgivning i Vanda, Esbo, Kyrkslätt och Sjundeå
LIR-rådgivning
Råd 2020
Utsädesodling
Växtodling
Åkerstöd
Micaela Ström
Eko-rådgivare, försökstekniker
Rådgivning i eko-produktion i västra Nyland och projektanställd för EkoNu 3.0
Ekologisk produktion
Försöksverksamhet
Råd 2020
Växtodling
Åkerstöd