Organisationen

Medlemmar

Sällskapet har idag två typer av medlemmar: kollektiva och personmedlemmar. Kollektiva medlemmar är lokala lantmannagillen etc. skördekontrollföreningar och Nylands koklubb. Antalet kollektiva medlemmar är 19. Man kan också bli personlig medlem i Sällskapet. Antalet personmedlemmar är idag ca 390.

Beslutande organ

Högsta beslutande organ är Sällskapets allmänna möte. Mötet väljer en styrelse som tillsammans med Sällskapets direktör ansvarar för den löpande verksamheten. Medlemmar i styrelsen är år 2022:

 • ERIK OLJEMARK, ordförande, Borgå
  0400 315 817
 • BEATRICE ENROTH, Borgå
  0400 120 184
 • MARINA BERGHEIM-AHLQVIST, Lovisa
  040 6829519
 • ANDERS ENGBERG, Kyrkslätt
  0400 436 255
 • ANDERS MALMBERG, Lovisa
  0400 927 809
 • JOHAN WEURLANDER, Sjundeå
  0400 803 966
 • MIKAEL JERN, Esbo
  040 527 6145
 • RABBE FAGERSTRÖM, Raseborg
  0400 476 740
 • STAFFAN ELIASSON, Raseborg
  040 533 6497
 • HENRIK LASSAS, sekreterare, NSL
  0400 860 630

Medlemsföreningar

 • Borgå sockens lantmannagille
 • Degerby lantmannagille
 • Esbo Landsbygdsförening
 • Helsinge lantmannagille
 • Ingå lantmannagille
 • Kyrkslätt landsbygdsförening r.f
 • Lappträsk lantmannagille
 • Liljendal lantmannagille
 • Mörskom lantmannagille
 • Pernå sockens lantmannagille
 • Pyttis lantmannagille
 • Raseborgs lantmannagille
 • Sibbo lantmannaförening
 • Sjundeå landsbygdsförening
 • Strömfors lantmannagille
 • Tenala-Bromarf Landsbygdsförening
 • Sydvästra Skördekontrollföreningen
 • Östra Nylands Skördekontrollförening
 • Nylands Koklubb

Kontaktuppgifter till ordföranden och sekreterare uppbevaras på Sällskapets kansli