NSL Rådgivning

Dränering

Fungerande dränering är en grundförutsättning för ett framgångsrikt jordbruk. I dagens läge med stora krav på effektivitet inom jordbruket och ett mycket varierande väder är det viktigt att åkerns dränering är i gott skick. På NSL kan vi hjälpa dig med dräneringsplanering, allt från kartläggning av problemområden till stödansökan.

Vi utför:

  • Terrängmätningar med GNSS (GPS) -teknik
  • Täckdikningsplaner
  • Arbetspålning
  • Rådgivning gällande grundtorrläggning.

Täckdikningsplanen innehåller en plankarta, planbeskrivning, arbetsbeskrivning och kostnadsförslag inklusive materialförteckning.

Stöd för dränering

Man kan ansöka om investeringsstöd för täckdikning. Stödet är 35% av de förverkligade kostnaderna och om det är frågan om reglerbar dränering, 40%. Stödet är fr.o.m. 16.1.2022 maximalt 4,40€/m och minsta stödsumma som beviljas är 3000€. Det här betyder att man måste dika ca 2000 m för att kunna beviljas stöd. Man kan kombinera åtgärder på olika skiften så att man totalt kommer upp till minimisumman.

Ansökningsperioderna är följande:

  • 16.1 – 15.3
  • 16.3 – 15.8
  • 16.8 – 15.10
  • 16.10 – 15.1


Eftersom arbetet inte får påbörjas innan stödbeslutet har getts är det bra att inleda planeringen i god tid, gärna en säsong före man tänker dika.

Mera info om täckdikning hittas på Täckdikningsföreningens hemsida.

Rådgivare

Martin Träskman
Fältmästare, dräneringsplanerare
Fältmästare inom GEP-verksamheten och ger rådgivning i dräneringsfrågor i hela Nyland
Dräneringsplanering
Försöksverksamhet
GEP