NSL Rådgivning

Dränering

Fungerande dränering är en grundförutsättning för ett framgångsrikt jordbruk. I dagens läge med stora krav på effektivitet inom jordbruket och ett mycket varierande väder är det viktigt att åkerns dränering är i gott skick. På NSL kan vi hjälpa dig med dräneringsplanering, allt från kartläggning av problemområden till stödansökan.

Vi utför:

  • Terrängmätningar med GNSS (GPS) -teknik
  • Täckdikningsplaner
  • Arbetspålning
  • Rådgivning gällande grundtorrläggning.

Täckdikningsplanen innehåller en plankarta, planbeskrivning, arbetsbeskrivning och kostnadsförslag inklusive materialförteckning.

Stöd för dränering

Man kan ansöka om investeringsstöd för täckdikning. Stödet är 40% av de förverkligade kostnaderna och högsta godkända enhetskostnaden är 6€/m. Minsta stödsumma som beviljas är 3000€. Det här betyder att man måste dika ca 2000 m för att kunna beviljas stöd. Man kan kombinera åtgärder på olika skiften så att man totalt kommer upp till minimisumman.

Ansökningsperioderna är följande:

  • 16.1 – 15.3
  • 16.3 – 15.8
  • 16.8 – 15.10
  • 16.10 – 15.1


Dikningsarbetet samt inköp av material får göras på egen risk efter att stödansökan är inlämnad. Man behöver inte vänta på stödbeslutet som tidigare men om man får ett negativt stödbeslut så kan man inte söka stöd för samma projekt på nytt ifall man redan har inlett arbetet

Mera info om täckdikning hittas på Täckdikningsföreningens hemsida.

Rådgivare

Martin Träskman
Fältmästare, dräneringsplanerare
Fältmästare inom GEP-verksamheten och ger rådgivning i dräneringsfrågor i hela Nyland
Dräneringsplanering
Försöksverksamhet
GEP