NSL Lab

Spannmålsanalyser

Vill du ha reda på kvaliteten på din spannmål? NSL Lab erbjuder analysservice till konkurrenskraftiga priser.

På adressen Västankvarnvägen 444 (Nya hallen) finns det en låda i vilken proven kan avlämnas. Man kan också skicka prover per post (”till dörren”-paket och lägg då 044-7827228 som mottagarens telefonnummer) på adressen Västankvarn Försöksgård, Västankvarnvägen 446, 10230 Ingå st.

Ett prov skall vara ungefär ett kilo stort och vara taget så att det är representativt för hela sitt parti. Använd provpåsar som går att tillsluta ordentligt så att fukthalten inte ändras innan analysen. På provpåsen antecknas namn och kontaktuppgifter (adress och e-post), sort samt vilka analyser som skall utföras. Resultaten skickas per e-post.

Räkningen skickas per post. Ifall du har frågor kontakta Ann-Sofie Lindholm 044-7827228 / ann-sofie.lindholm@nsl.fi eller Mikael Fröberg 050-3008740 / mikael.froberg@nsl.fi

Rådgivare

Patrik Erlund
Försöksledare, växtodlingsrådgivare
Ansvarar för NSL:s försöksverksamhet och växtodlingsrådgivning
Försöksverksamhet
GEP
Råd 2030
Spannmålsanalyser
Växtodling
Mikael Fröberg
Fältmästare
Ansvarig för sorttestning och jobbar med odlingstekniska försök
Försöksverksamhet
Spannmålsanalyser
Ann-Sofie Lindholm
Laboratorieansvarig
Ansvarar för spannmålsanalysering, metoder och apparatur
Försöksverksamhet
Spannmålsanalyser
Ramona Nyman
Försökstekniker, bokförare
Jobbar med försök och bokföring i Västankvarn
Försöksverksamhet
Skattebokföring
Spannmålsanalyser
Micaela Qvarnström
Laboratorieansvarig i hamnen, försökstekniker (föräldraledig)
Ansvarar för dagliga verksamheten i hamnlaboratoriet samt jobbar med försök i Västankvarn
Försöksverksamhet
Spannmålsanalyser
Utsädesodling
Saara Silén
Laboratorieansvarig i hamnen, försökstekniker, bokförare
Vikarierande ansvarig för dagliga verksamheten i hamnlaboratoriet samt jobbar med försök och bokföring i Västankvarn
Försöksverksamhet
Skattebokföring
Spannmålsanalyser