NSL Försök

Odlingstekniska försök

Som stöd för rådgivningen, i samband med projekt eller på uppdrag av kunder utför vi olika odlingstekniska försök. Dessa försök omfattar gödsling, jordförbättring, bearbetning, växtskydd mm.

Ett aktuellt projekt är RybsRaps 2025 vars målsättning är att förbättra odlingssäkerheten och lönsamheten för oljeväxter i Finland genom ny odlingsteknik och samtidigt öka den genomsnittliga skördenivån. Projektet är ett samarbete inom hela oljeväxtkedjan där NSL Försök bidrar med att ta fram tillförlitligt data om bland annat sortskillnader, växtskyddsjämförelser och effekten av skillnader i såteknik och såddtäthet.

Kontakt

Patrik Erlund
Försöksledare, växtodlingsrådgivare
Ansvarar för NSL:s försöksverksamhet och växtodlingsrådgivning
Försöksverksamhet
GEP
LIR-rådgivning
Råd 2020
Spannmålsanalyser
Växtodling
Mikael Fröberg
Fältmästare
Ansvarig för sorttestning och jobbar med odlingstekniska försök
Försöksverksamhet
Spannmålsanalyser
Jasmin Lehti
Växtskyddsforskare
Ansvarig forskare för herbicidförsök, även GEP
Försöksverksamhet
GEP
Ann-Sofie Lindholm
Laboratorieansvarig
Ansvarar för spannmålsanalysering, metoder och apparatur
Försöksverksamhet
Spannmålsanalyser
Bodil Lindqvist
Husdjursrådgivare, försökstekniker
Ger husdjursrådgivning i hela Nyland och ansvarar för försökens praktiska utförande i östra Nyland
Försöksverksamhet
Husdjurproduktion
Råd 2020
Åkerstöd
Ramona Nyman
Försökstekniker, bokförare
Jobbar med försök och bokföring i Västankvarn
Försöksverksamhet
Skattebokföring
Spannmålsanalyser
Micaela Qvarnström
Laboratorieansvarig i hamnen, försökstekniker (föräldraledig)
Ansvarar för dagliga verksamheten i hamnlaboratoriet samt jobbar med försök i Västankvarn
Försöksverksamhet
Spannmålsanalyser
Utsädesodling
Saara Silén
Laboratorieansvarig i hamnen, försökstekniker, bokförare
Vikarierande ansvarig för dagliga verksamheten i hamnlaboratoriet samt jobbar med försök och bokföring i Västankvarn
Försöksverksamhet
Skattebokföring
Spannmålsanalyser
Micaela Ström
Eko-rådgivare, försökstekniker
Rådgivning i eko-produktion i västra Nyland och projektanställd för EkoNu 3.0
Ekologisk produktion
Försöksverksamhet
Råd 2020
Växtodling
Åkerstöd
Martin Träskman
Fältmästare, dräneringsplanerare
Fältmästare inom GEP-verksamheten och ger rådgivning i dräneringsfrågor i hela Nyland
Dräneringsplanering
Försöksverksamhet
GEP
Sonja Träskman
Växtskyddsforskare (föräldraledig)
Ansvarig forskare för fungicidförsök, även GEP
Försöksverksamhet
GEP