Aktuellt i lantbruket

Om du ännu inte analyserat dit egna utsäde så brådskar det nu! Analyser av spannmålsprover görs fortgående i Västankvarn Försöksgårds laboratorium.

Inlämningslåda finns vid den nya hallens ytterdörr. Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett representativt sätt och gärna vara sorterat. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-post och/eller gsm-nummer, gröda och sort samt vilka analyser du önskar.

Pris i Västankvarn för grobarhet på papper som obetat …

Read More
 

Höstsädgrödorna har varit framme länge i västra Nyland medan de nu kommer fram i östra Nyland

Överlag har grödorna i västra Nyland sett hyfsade ut genast efter att de kommit fram men på många håll har färgen i höstvetefälten försvunnit totalt några dagar efter framkomsten, – fälten har färgats fult gul-grå-bruna.

Om man kollar in dylika fält noggrant hittar man ofta mer eller mindre svåra angrepp av Svartpricksjuka. Symtomen syns ofta som …

Read More
 

Notera att ännu oinlämnade jordbrukets och skogsbrukets deklarationer skall lämnas in senast i morgon, – den 1.4.2021

Det har blivit råddigare när blanketternas sista inlämningsdatum inte mera är den samma.

MVS-ens och Energi-accisens utredningar skulle vi lämna in redan senast den 1.3.2021 och många färdigställde också lantbruksbeskattningen till samma datum, – OBS! annars skall du göra det senast nu!

Du har antagligen fått en förhandsifylld skattedeklaration hemsänd under mars månad. Observera då att om …

Read More
 

De flesta höstsädsfält som nu kommit fram på Sällskapets område ser ut att må åtminstone hyfsat bra så här långt.

Efter en vinter med rätt så rikligt snötäcke i kombination med s.g.s. utebliven tjäle bävade man för hur höstgrödorna mått under vintern.

På en del håll, speciellt i väster, var grödorna helt framme i förra veckan och man kan bara konstatera att det där för det mesta ser lovande ut så här långt.

Nu utlovas dock ordentligt …

Read More
 

Transportstöd för sockerbetor kan sökas ända fram till den 10.3.2021

Som kontraktsproducent av sockerbetor för ett sockerbruk är du berättigad att söka om transportstöd för de sockerbetor som du levererat till sockerbruket.

Notera att transportstödet kan sökas i Vipu-tjänsten eller med blankett 178 senast den 10.3.2021!

 

Denna sida är uppdaterad den 8.3.2021 av Jan Grönholm, NSL

Read More
 

Sällskapets Drive In Växtskyddsexamenstillfällen inleds i morgon

I morgon, den 16.2., inleds våra Växtskyddsexamenstillfällen i Drive In modell. Först ut är östra Nyland och tillfället ordnas i Liljendal på Liljendalgårdens parkering, Herrgårdsvägen 25, och vi kör igång kl 13:00. Följande tillfälle ordnas i Liljendal den 2.3.

På torsdagen den 18.2.hålls det första tillfället i västra Nyland på Västankvarns stora parkering, Västankvarnvägen 413. Följande …

Read More
 

Du som använder MMWisun och som i dag fått problem eller rentav förlorat alla skiften, – det finns lösning på problemet!

Pga. en uppdatering av MMWisu-programmet som utfördes i morse har det, för många användare, uppstått problem av varierande art.

I värsta fall har alla jordbruksskiften försvunnit ur listan under de tre veteaxenas ”Odlingsplaner och anteckningar” och texten ”Loading…” hålls envist kvar.

Ingen fara, – det gäller bara att tömma webläsarens cach-minne och starta om så borde allt …

Read More
 

Listan på godkända bekämpningsmedel finns nu på sidorna som finns under KemiDigi

Tukes har ordnat om sina sidor och nu kan man söka och hitta uppgifter bl.a. om bekämpningsmedel på följande länk:   www.kemidigi.fi/kasvinsuojeluainerekisteri/haku.

Där kan du kontrollera vilka bekämpningsmedel som är godkända för bruk i Finland. Obs! preparat som inte finns med på listan är INTE godkända att användas i Finland!

Här kan du också kontrollera hur länge …

Read More
 

Resultaten av uppföljningen av förekomsten av övervintrande, levande ägg av häggbladlus har kommit ut i dag.

Under senhösten har det runt om i Finland samlats in kvistar från häggar för att kunna avläsa förekomsten av övervintrande, levande ägg av häggbladlus, – så också på Sällskapets område.

Förekomsten av inhemska löss verkar vara rätt låg på Sällskapets område förutom i Sibbo. Gränsen för möjlig risk för angrepp uppgår till 15 st levande, övervintrande …

Read More
 

Kom ihåg att analysera ditt utsäde i tid! Analyser av spannmålsprover görs fortgående i Västankvarn Försöksgårds laboratorium.

Inlämningslåda finns vid den nya hallens ytterdörr. Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett representativt sätt. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-post och/eller gsm-nummer, gröda och sort samt vilka analyser du önskar.

Pris i Västankvarn för grobarhet på papper som obetat + betat + tkv …

Read More