Aktuellt i lantbruket

Åren är inte lika! I fjol närmade sig den totala regnmängden i Ingå från oktober månad fram till dessa dagar i december 450 mm. I år är läget det motsatta med låga grundvatten lokalt.

Med tanke på speciellt våra lerjordars struktur har den här höstens väder hittills varit gynnsamt med måttliga regnmängder och några gånger frusen mark. Förstås kan rikliga regn på upptinad mark ännu slamma till lerorna men så här långt ser det rätt bra ut.

Flera av rågbroddarna har varit oroväckande frodiga och eventuell spillsäd av föregående vårgröda …

Read More
 

Se till att markkarteringen på din gård fyller kraven! Åkrar som vid nästa vårs stödansökan plötsligt sätts som produktionsvallar s.s. hö, ensilage eller bete, skall vara markkarterade även om man tänker odla dem extensivt utan gödsling!

En rätt vanlig fallgrop vid granskningarna är att man vid vårens stödansökan inte kommit ihåg att vallar som sätts som produktionsvallar skall ha giltig markkartering!

En annan fallgrop uppkommer lätt om man ändrar indelningen av ett större skifte så att den del som man odlar med krav på markkartering plötsligt ökas vid stödansökan varvid antalet tagna …

Read More
 

I nästa vecka torde vädret slå om och bli kallare vilket tyvärr brukar medföra tilltagande invasion av gnagare, – vad göra?

Det går en hel del rykten om vad man kan/får vidtaga för kemiska bekämpningsåtgärder mot hotande gnagare. Det är sant att ”vanliga konsumenter” inte mera får köpa möss- och råttgift vilket högst troligt kommer att föra med sig ökade problem med gnagare.

Men på de flesta jordbruk torde det inte uppstå nya problem. En jordbrukare som …

Read More
 

Det brådskar med växttäckesanmälan, onsdagen är sista dagen att göra anmälan!

Om du våren 2015 valde åtgärden växttäcke vintertid för din gård gäller följande regler. Anmäl arealerna för växttäcke vintertid i Viputjänsten eller på blankett 465 senast 31.10.2018.

 

Om du hade ett skifte i din besittning 15.6.2018, kan du anmäla det. Den areal som anmäls för ett basskifte kan vara mindre än basskiftet. Du behöver inte rita …

Read More
 

Lokalt täcks nu höstsädsbroddarna av t.o.m. > 5 cm snö men snart blir det varmare igen.

I allmänhet såg höstsädsbroddarna frodiga och fina ut före dagens snöfall, – en del broddar är t.o.m. oroväckande frodiga vilket gör att risken för angrepp av snömögel är uppenbar. Situa-tionen förvärras dessutom på en del håll av riklig växtlighet av spill från förfrukten.

Vintern verkar efterhand vara på kommande också i år så när vädret och …

Read More
 

Snömögelbekämpningen i höstsäden blir så småningom efterhand aktuell

Speciellt på lättare jordar ser många, tidigare sådda både råg- och höstvetesfält, oroväckande bra ut denna höst. Speciellt lyckade, genast grodda, rågbroddar är nu mycket frodiga och i dessa kan det efterhand löna sig att utföra en bekämpning av snömögel vid inväntan av vinter förrän vädret slår om och framkomligheten hotas.

Ett speciellt framträdande problem denna …

Read More
 

Fritflugornas larver har lokalt härjat i en del tidigt sådda, eller ojämnt grodda, rågfält.

Denna höst fick många skördearbetena undan tidigt och det möjliggjorde en ökad sådd av höstsäd, – speciellt en del råg såddes mycket tidigt. Under den första hela veckan i september uppgick faktiskt dagstemperaturen till hela 24 grader och detta satte fart på fritflugorna!

I flertalet fält har bekämpningarna mot fritflugor lyckats bra men speciellt i ojämnt …

Read More
 

Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets västra område, – nu för sista gången denna höst.

I falltalsprov tagna i vårvete den 13.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 15.5,ett falltal på 316 medan sorten Quarna, också sådd den 15.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 357. Proteinhalterna har för Zebras del uppgått tillknappt 15 % och för Quarnas del till drygt 18 %, – m.a.o. höga värden!

Fukthalten uppgick …

Read More
 

”Det regnar och blåser så att jag inte kommer ut och bekämpa fritflugorna”, – ingen akut fara råder i dylika förhållanden!

”Det regnar och blåser så att jag inte kommer ut och bekämpa fritflugorna” kan man dessa dagar få höra från en del jordbrukare men det är ingen större fara på färde i dylika väderförhållanden!

För att fritflugorna skall vara maximalt aktiva, och därmed farliga, krävs rätt lugnt och tillräckligt varmt väder, – minst 12 men helst …

Read More
 

Om du ännu inte gjort det så kom ihåg att åtminstone nu efterhand göra skiftesvisa anteckningar för grödorna, – så länge man ännu kommer ihåg…

Kom ihåg att efterhand göra de skiftesvisa anteckningar som reglerna för miljöstödet förutsätter så länge som bekämpningarna är i färskt minne! För bekämpningarnas del antecknas bekämpningsdatum, preparat med EXAKT rätt namn och bruksmängd.

Notera att enligt de allmänna principerna för Integrerat Växtskydd, IPM-odling så skall man också göra anteckningar om orsakerna till bekämpningar och uppföljningen av …

Read More