Aktuellt i lantbruket

Vädersituationen i östra Nyland går igen att följa upp via väderstationen i Stor-Sarvlaks.

Väderstationen i östra Nyland, närmare bestämt i Stor-Sarvlaks, är igen tillbaka i bruk efter behövlig service. Ungefärlig, under servicen utebliven, regnmängd har fyllts på, – därav kommer det plötsliga skyfallet den 30.11.

Denna sida är uppdaterad den 3.12.2019 av Jan Grönholm, NSL

Read More
 

I år finns det mera gnagare än under tidigare år, – speciellt sorkarnas antal har ökat oroväckande!

Rikligt med sork för dels med sig risker för skogsskador men också klart ökad risk för smitta av sorkfeber. Var noggrann med att använda handskar och ett tillräckligt tätt andningsskydd vid utsatta riskarbete s.s. städning av torken och vedarbeten!

Vanligen räcker filter som klassificerats med P2 till för de flesta jobb inom jordbruket men under sorkår …

Read More
 

Åren är inte lika! I fjol hade vi hotande låga grundvattennivåer under vintern medan grundvattenläget i år är på en trygg nivå.

Med tanke på hur bra våra lerjordars struktur var i våras efter vintern så är nog risken stor att vi nästa vår har ett betydligt segare vårbruk framför oss.

Det såg redan bra ut med tanke på struktur och höstsäd men den andra och den sista veckan i november bjöd på ösregn med översvämningar som följd …

Read More
 

Vädersituationen i östra Nyland går inte nu att följa upp via väderstationen i Stor-Sarvlaks.

Väderstationen i östra Nyland, närmare bestämt i Stor-Sarvlaks, är för tillfället ur bruk för den är sänd på service. Felet är alltså inte i din telefon, din dator eller din användningsrätt utan väderstationen är för tillfället ur bruk. Vi återkommer när stationen åter är i bruk.

 

Denna sida är uppdaterad den 5.11.2019 av Jan Grönholm, NSL

Read More
 

Tiden går, -nu är det bara två veckor kvar att göra Höstanmälan!

Höstanmälan har i år kunnat börja skickas in i Vipu-tjänsten fr.o.m. den 16.9. så nu har en månad gått. Observera att höstanmälan skall vara inskickad före utgången av oktober så det är bara att göra höstanmälan nu och inte lämna det till de sista dagarna i oktober!

Denna sida är uppdaterad den 17.10.2019 av Jan Grönholm, …

Read More
 

Snömögelbekämpningen i höstsäden blir så småningom efterhand aktuell.

Speciellt på lättare jordar ser många tidigare sådda, både råg- och höstvetesfält, nu rätt bra ut denna höst. Speciellt lyckade, genast grodda, rågbroddar är nu frodiga och i dessa kan det efterhand löna sig att utföra en bekämpning av snömögel vid inväntan av vinter bara framkomligheten inte är hotad.

Bekämpningen av snömögel bör dock helst göras …

Read More
 

Bekämpningssäsongen för detta år börjar efter en eventuell snömögelbekämpning i höstsädsbroddar vara slutförd. Kom igen ihåg de skärpta reglerna för lagring och inlåsning av bekämpningsmedel senast nu inför kallare tider!

Tidigare har reglerna sagt att man rekommenderar att ”de vanligare” bekämpningsmedlen förvaras bakom lås, – speciellt om det rör sig barn på gården. Giftigare medel hade redan tidigare ett krav på att de förvaras inlåsta.

Enligt EU:s CLP-förordning måste dock nu en allt större del av bekämpningsmedlen förvaras bakom lås och bom.

De förnyade varningspictogrammen har svart-röd-vita …

Read More
 

Falltalsprovtagningen av vårvete på Sällskapets område fortsätter, – nu är proven i västra Nyland tagna på lördagen och i östra Nyland på förra veckans tisdag.

I falltalsprov tagna i vårvete lördagen den 28.9. i Ingå hade sorten Demonstrant, sådd den 29.4., ett falltal på 204 medan sorten Mistral, sådd den 1.5 hade ett falltal på 185 och sorten Sibelius, också sådd den 1.5., hade ett falltal på 256.

Sedan förra veckans måndag hade falltalen hållits rätt oförändrade inom den normala variationen …

Read More
 

Kom ihåg att sätta markkarteringen i skick under hösten!

Hösten är den mest lämpliga tidpunkten för markkartering. Notera att enligt reglerna för miljöstödet skall markkartering utföras med maximalt fem års intervall. Detta betyder att jordprov som tagits hösten 2014 skall förnyas denna höst och OBS giltiga resultat skall vara tillgängliga vid sådd, – även av höstsäd!

Provtagningstätheten måste uppgå till minst ett prov per fem …

Read More
 

Falltalsprovtagningen av vårvete på Sällskapets område fortsätter, – nu är proven i västra Nyland tagna på måndagen och i östra Nyland på förra veckans tisdag.

I falltalsprov tagna i vårvete måndagen den 23.9. i Ingå hade sorten Demonstrant, sådd den 29.4., ett falltal på 189 medan sorten Mistral, sådd den 1.5 hade ett falltal på 199 och sorten Sibelius, också sådd den 1.5., hade ett falltal på 234.

Sedan torsdagen hade förändringarna i falltalet för Demonstrant sjunkit med 13 enheter, för …

Read More