Aktuellt i lantbruket

Bli inte frustrerad trots att väderstationerna just nu inte visar aktuella resultat!

Jo du har kvar din användningsrätt till lokala väderdata på Sällskapets hemsida även om väderstationerna både i Västankvarn och Stor-Sarvlax inte är nåbara just nu.

Väderstationerna är tillsvidare tillfälligt ur bruk eftersom de skickats på erforderlig service och kalibrering. Vi hoppas att de möjligast fort fås i bruk igen.

Första veckan i januari gav 34 mm regn …

Läs Mer
 

God fortsättning på det nya året som tyvärr verkar fortsätta regnigt!

500 mm överskreds med 6 mm då jag räknar ihop de totala regnmängderna hos mig i Ingå under månaderna oktober till december 2017!

Det är verkligen fråga om stora mängder vatten om man jämför med att långtidsmedeltalet för Helsingfors-Vanda flygfält totalt för månaderna april-oktober, alltså för sju månader, uppgår till 682 mm.

Speciellt lerjordarna är fullständigt …

Läs Mer
 

Kom ihåg att analysera ditt utsäde! Analyser av spannmålsprover görs fortsättningsvis i Västankvarn Försöksgårds laboratorium!

Inlämningslåda finns vid ytterdörren. Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett representativt sätt. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-post och/eller gsm-nummer, gröda och sort samt vilka analyser du önskar.

Kom ihåg att också be om grobarhet som betat om utsädet är från 2017-års skörd och …

Läs Mer
 

Risken för lokala angrepp av inhemsk häggbladlus på Sällskapets område under växtperioden 2018 utreds som bäst.

Resultaten av räkningen av övervintrande, levande ägg av häggbladlöss på de på Sällskapets område av oss insamlade häggkvistarna delges senast den 16.1. på Växtskyddsdagarna i Tavastehus. Kvistarna är som bäst inne för granskning och räkning. Så snart som resultat fås meddelas det på denna sida.

Fjolårets lössangrepp var ju små men man vet ju aldrig …

Läs Mer
 

I dag var det årets mörkaste dag men nu går vi mot ljusare tider och kanske gödselbeställningen skall göras ännu på detta år. Notera ändringen i Yaras gödselsäckars vikt!

Det kan vara skäl att notera att Yara har gjort förändringar i vikten på sina gödselsäckar innan du ringer gödselförsäljaren och beställer nästa års gödsel!

Storsäckarna i YaraMila-serien väger fr.o.m. september och YaraBela-serien fr.o.m. oktober 700 kg/st. Småsäckarna väger 25 kg/st och den nya gödselpallen väger 1000 kg.

Kan vara bra att notera om man brukar göra …

Läs Mer
 

Julen närmar sig med stormsteg så vi vill passa på att önska alla våra kunder och samarbetspartners en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Alla vi på Sällskapet önskar våra kunder och samarbetspartners en God Jul och Ett Gott Nytt År! – Hoppas det nya året blir bättre än 2017 åtminstone vad beträffar vädret!

Nu som bäst ser det dock väldigt genomdränkt ut i naturen! I Ingå har jag fr.o.m. oktober t.o.m idag fått 462mm. Det betyder drygt 46 …

Läs Mer
 

Positiva nyheter på bekämpningsmedelsfronten!

Efter mycket roende och hopande har EU äntligen kunnat göra ett beslut i frågan om användningen av Glyfosat. Den 27.11. beslöt man att godkänna användningen av Glyfosat i ytterligare fem års tid.

 

På hemmafronten har Tukes igen gett ett nytt undantagstillstånd för användningen av Elado FS 480 och Cruiser OSR som betningsmedel för oljeväxtutsäde eftersom inga …

Läs Mer
 

NTM-Centralens vintertida dokumentövervakning är i full gång.

Ni som under sommaren var utsatta för areal- och grödgranskning har fått mera hälsningar från NTM-Centralen under förra veckan. Nu skall den vintertida dokumentövervakningen fås i skick.

 

Vid dokumentövervakningen vintertid kontrolleras stödvillkoren för miljöersättning och tvärvillkorskraven. Övervakningen utförs på basis av de uppgifter ni lämnat samt de uppgifter som inhämtades under gårdsbesöket i somras.

 

Nu kontrolleras bl.a. …

Läs Mer
 

Regnet det bara öser ned, nu i Ingå 212 mm i oktober + 92 mm i november = 304 mm på rätt kort tid!

Regnperioden tycks fortsättningsvis envist hålla i sig så att regnmängden i Ingå under oktober + november månad hittills uppgår till otroliga 304 mm! Det betyder att det på varenda kvadratmeter fallit drygt 30 cm vatten för att inte tala om alla svackor dit vatten runnit till från omkringliggande sluttningar så att regnmängden där kan vara …

Läs Mer
 

Kom ihåg de nya skärpta direktiven för beaktandet av våren 2017:s P-gödsling om grödan inte skördats alls 2017!

Eftersom skördetvånget avskaffades i det nya stödsystemet år 2015 ändrade man också på hur den eventuella fosforgödsling som gavs vid vårsådden (2017) på ett fält som nu i höst blev oskördat skall beaktas vid gödslingen av 2018-års grödor!

 

Nu skall den i våras, 2017, givna P-gödslingen beaktas som outnyttjad och därmed skall den räknas med fullt …

Läs Mer