Aktuellt i lantbruket

Nu utlovas torrt och varmt väder vilket gör att problemen med svår/ogenomtränglig skorpa ökar markant. Gå ut och kolla läget senast nu om inte grödorna redan kommit upp!

På områden där det fallit rikliga regn på sådda men inte ännu uppkomna fält har det, speciellt på plana lerjordar, bildats en hård, tät och näst intill ogenomtränglig skorpa som mycket effektivt bromsar/hindrar grödornas uppkomst.

Dessutom har tillväxten och drivkraften i plantorna varit otroligt långsam pga. det svala vädret, – grödor som såtts vid morsdagen, alltså …

Read More
 

Trots att utvecklingen i de vårsådda fälten gått långsamt har rågen på varmare växtplatser ryckt iväg och flaggbladet växer nu ut.

Tillväxtskedet varierar mycket i rågfälten denna vår beroende på åkrarnas läge och såtiden. I de längre hunna fälten började flaggbladet växa ut i förra veckan vilket betyder att vi där efter hand går mot axgång speciellt när vädret nu blivit varmt.

Om en sen stråstärkning är planerad att utföras gäller det nu att följa med beståndens …

Read More
 

Datum och regler som det gäller att komma ihåg i år igen!

I och med att vi 2015 gick över till vårt nu gällande stödsystem med nya alternativ innebär detta att vi också i år måste vara uppmärksamma på att fylla reglerna för vissa datum!

EFA-Trädesåkrar får inte vara i ”jordbruksanvändning” före den 16.8. och får således INTE betas eller skördas före den 16.8. De får avslutas kemiskt …

Read More
 

Ojämnt faller ödets lotter eller i år rättare sagt regnets droppar! Under vecka 20, alltså 11.5. – 17.5. har det åtminstone på vissa håll i västra Nyland fallit över 50 mm regn, snö och hagel med sjöar på åkrarna som följd!

Eftersom det på Sällskapets område under vecka 20 lokalt i väster fallit t.o.m. över 50 mm regn så finns det en väl grundad oro för hur de senare sådda fälten skall klara sig, – för att inte tala om hur de ännu osådda fälten skall torka upp! På en del håll, där man kunde så …

Read More
 

Håll huvudet kallt när åkrarna äntligen börjar torka upp efter regnen!

Jo visst, – näst sista veckan i maj är på gång men det lönar sig ändå inte att börja köra igång på nytt med milt eller grovt våld på för våta jordar. Den gångna ”vinterns” stora regnmängder i kombination med utebliven tjäle plus den senaste veckans regn har blött upp jordarna ordentligt också på djupet …

Read More
 

Jag vill inte måla fan på väggen men det kan ännu, om regnperioden drar ut på tiden, uppstå behov av att ändra odlingsplanen. Se då upp med följande.

Det finns ännu många gårdar, speciellt i öster, som ännu bara sått en liten del av arealen eller som kan komma att bli tvungna att så om fält. På dessa gårdar kan det ännu uppstå ett behov av att ändra odlingsplanen.

Kom dock ihåg diversifieringskraven där gårdar med 10-30 ha, för att få förgröningsstöd, måste odla …

Read More
 

Trots snö, hagel och iskalla vindar finns det svampsjukdomar som trivs, – sköldfläcksjuka kan nu hittas nedtill i rågbestånden speciellt i frodigare fält!

Man väntar sig kanske inte att svampsjukdomar trivs i det iskalla vårvädret som vi dragits med den senaste tiden men det finns ett undantag! Sköldfläcksjuka är en svampsjukdom som trivs och sprids i svalt och regnigt väder, – sådant som rått under den senaste tiden. Sköldfläcksjuka angriper vanligen främst flerradiga korn men också råg kan …

Read More
 

Tidpunkten för ogräsbekämpning i höstsäden är nu efterhand inne på ännu obekämpade fält.

Efter en tid med nätter med nattfrost så verkar vädret nu bli något varmare även på nätterna men det gäller ännu att vara observant. Det svala vädret har gjort att utvecklingen i höstsädsbestånden varierar mycket i år.

Det finns råg på svalare, frostbenägna, platser som ännu bara utvecklar sina sidoskott och kryper längs marken men det …

Read More
 

På Sällskapets område föll det under den gångna helgen ett mellan knappt 5 – 15 mm stort, sakta och lugnt, regn med mestadels positiva följder.

Under den gångna helgen föll det ett stilla regn som påverkade jordbrukarna på Sällskapets område på olika sätt eftersom vårbruket framskridit rätt varierande. På en del håll var regnet ett efterlängtat ”groningsregn” medan det på andra håll förorsakade ett avbrott i vårbrukandet.

I väster har sådden på många håll kommit igång ordentligt och på en del …

Read More
 

Höstsädsbroddarnas skick är igen väldigt varierande denna vår, – på de mest gynnsamma platserna har övergödslingar redan gjorts och broddarna börjar grönska medan broddarna på en del håll bara blir brunare efterhand.

Groningsförhållandena varierade i höstas och på vissa håll såddes speciellt höstvete sent med mer eller mindre våld i för blöta åkrar, – dessa broddar är nu svaga eller t.om. döda. Också erosionen som uppkommit i de rikliga regnen har skadat många broddar på mera sluttande fält medan broddar på plana fält har drunknat.

Angrepp av snömögel …

Read More