Aktuellt i lantbruket

Risk för ökat angrepp av rödmögel i axen i år!

Risken för angrepp av rödmögelsvampar i axen, = axfusarios, ökar denna höst eftersom vädret ofta varit regnigt och fuktigt hittills under hela september! Huvudangreppet sker vid blomningen men om början finns så breder angreppet ut sig i nu rådande förhållanden. Angripna ax har mörkare delar eller laxrosa färg. I kärnor som angrips bildas vanligen DON-toxiner.

Rödmögel …

Läs Mer
 

Fortsatt varning för fritflugor och förhöjd varning för sniglar i groende höstsädsfält!

Fritflugor:Det har ännu lokalt förekommit fritflugor i utplacerade limmfällor. Eftersom vädret nu är svalt och regnigt så är riskerna för skador just nu rätt små. Om det till veckoslutet utlovade varmare vädret verkligen kommer så kan riskerna stiga igen!

Gränsen för bekämpning av fritflugor är 5 st/dygn/fälla och skadorna uppstår om temperaturen håller sig …

Läs Mer
 

För tidigt mognande, tvinväxta, nu svartsotiga ax i vårvete kan bero på rotdödare.

Speciellt på mullrika jordar kan man nu fläckvis hitta tvinväxta och kortare veteplantor med dåligt/omatade ax som dött för tidigt och som nu svartfärgats av sotdagg. Sotdaggssvampen finns överallt men den angriper växtdelar som dött redan för en tid sedan, – den lever på död vävnad. Angripna bestånd ger ett smutsigt, gråsvart intryck.

Döden skall ju …

Läs Mer
 

Växttäcke vintertid år 2017-2018

Om du våren 2015 valde åtgärden växttäcke vintertid för din gård gäller följande regler. Anmäl arealerna för växttäcke vintertid i Viputjänsten eller på blankett 465 senast 31.10.2017. Anmälningstiden fortgår från den 1-31.10.

 

Om du hade ett skifte i din besittning 15.6.2017, kan du anmäla det. Den areal som anmäls för ett basskifte kan vara mindre än …

Läs Mer
 

Kom ihåg de nya skärpta direktiven för beaktandet av våren 2017:s P-gödsling om grödan inte skördas alls!

Eftersom skördetvånget avskaffades i det nya stödsystemet år 2015 ändrade man också på hur den eventuella fosforgödsling som gavs vid vårsådden 2017 på ett fält som nu i höst blir oskördat skall beaktas vid gödslingen av 2018-års grödor! Nu skall den i våras givna P-gödslingen då beaktas som outnyttjad och därmed skall den räknas med …

Läs Mer
 

Datum och regler som det gäller att komma ihåg i år igen!

I och med att vi 2015 gick över till nya stödsystem med nya alternativ innebär detta att vi också i år måste vara uppmärksamma på att fylla reglerna för vissa nya datum!

Trädesåkrar har man fått avsluta kemiskt eller mekaniskt fr.o.m. den 1.9. även om höstsäd inte sås. Om höstsäd eller vallar sås ännu i höst …

Läs Mer
 

Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets område, – just kom igen ”dagens regnskur”:

I falltalsprov tagna i vårvete den 18.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 18.5,ett falltal på 248 medan sorten Amaretto, sådd den 5.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 258.

Fukthalten uppgick för både Zebras och Amarettos del till nära 30 % pga. tidigare regn.

Falltalen i Ingå hade fortsatt sjunka en del sedan torsdagen …

Läs Mer
 

Falltalsprovtagningen i vårvete fortsätter på Sällskapets område:

I falltalsprov tagna i vårvete den 14.9. i Ingå hade sorten Zebra, sådd den 18.5, ett falltal på 260 medan sorten Amaretto, sådd den 5.5 på mullrikare jord, hade ett falltal på 286.

Fukthalten uppgick för både Zebras och Amarettos del till klart över 30 % pga. regn.

Falltalen i Ingå hade börjat sjunka en del sedan …

Läs Mer
 

Varning för fritflugor och sniglar i groende höstsädsfält!

Fritflugor: Under de senaste dagarna har det lokalt förekommit fritflugor i utplacerade limfällor! Liksom i fjol kan man nu igen lokalt i fällorna hitta rätt rikligt med fritflugor per fälla per dygn så det gäller att noggrant observera sina höstsädsbroddar!

Gränsen för bekämpning av fritflugor är 5 st/dygn/fälla men lokalt överstiger antalet klart denna …

Läs Mer
 

VARNING! Problem med skorpbildning kan uppstå i rågfält efter veckoslutets + tisdagens regn på 20 – > 80 mm!

Under det senaste veckoslutet föll det lokalt rikliga regnskurar på t.o.m. > 40 mm och på tisdag morgon lokalt skyfall på > 50 mm! Det här gör att det i år igen lokalt finns klar risk för hård, svår-/ogenomtränglig skorpa speciellt på lerjordar. Om brodden inte kommer upp och man under skorpan kan hitta förvridna, …

Läs Mer